(Minghui.org) גב' ג'ו מינג-רונג היא תושבת העיר לֶה-שָאן בפרובינציית סצ'ואן שכבר הייתה כ-15 שנה כלואה בשל תרגול פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999. עתה נודע שהיא נשלחה בחשאי לכלא לעוד 8 שנים בשל אמונתה.

גב' ג'ו בת 48 נעצרה ב-24 באוקטובר 2021, אחרי שהורי אחד התלמידים דיווחו עליה שהיא שוחחה איתו על פאלון גונג.

השוטרים שהעבירו אותה ממרכז המעצרים לכלא המקומי הודיעו לרשות מרכז המעצרים שנגזרו על גב' ג'ו 8 שנים באפריל או במאי 2022. משפחתה מעולם לא קיבלה הודעה כל שהיא על כך.

מאז תחילת הרדיפה גב' ג'ו הייתה שוב ושוב על כוונת המשטרה, והייתה כלואה 15 שנים בסך הכולל בשל תרגול פאלון גונג. היא נאסרה לראשונה ב-1999 כשנסעה לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג. היא הייתה עצורה במשך 15 יום ומאוחר יותר נגזרו עליה 3 שנים בכלא. ב-2003 וב-2010 היא נשלחה שוב לתקופות מאסר של 6 שנים בכל פעם.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]