(Minghui.org) 5 מתרגלי פאלון גונג בעיר דה-ג'ואו,בפרובינציית שאן-דונג, שנעצרו בין ינואר 2021 למארס 2022 – עדיין עצורים.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מר ג'אנג גואו-גאנג נעצר ב-5 בינואר 2021 משום ששוחח עם אנשים על פאלון גונג. אמו בשנות ה-80 לחייה, הייתה ביחד אתו ונעצרה גם כן. האם שוחררה זמן קצר לאחר מכן, אבל מר ג'אנג מוחזק עדיין במרכז המעצרים של העיר.

מר יאנג פנג נעצר ב-7 באפריל 2021. המשטרה החרימה ממנו 2 מחשבים ניידים. כעבור חודש אושר מעצרו. בזמן שהוא עצור, קרובי משפחתו ושכניו עוזרים לטפל במקומו באמו הקשישה שאינה מתפקדת.

גב' לי שיאו-שיאה נעצרה ב-2 בנובמבר 2021 ומאז היא מוחזקת במרכז המעצרים של העיר.

גב' ג'אנג שיאה גילתה מכשיר מעקב על האופנוע החשמלי שלה ב-14 בינואר. היא נעצרה ב-3 במארס ובביתה נערכו חיפוש וביזה. כעת היא נמצאת במתקן מעצר במחוז פינג-יואן.

גב' וואנג ג'ין-ג'ן בת 82 נעצרה ב-5 במארס ובביתה נערכו חיפוש וביזה. גם היא מוחזקת במתקן מעצר במחוז פינג-יואן.

פרטי העבריינים המעורבים ברדיפה מפורטים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]