(Minghui.org) ההתפרצות האחרונה של מקרים חיוביים בסין היא חמורה ביותר, אבל גם אחרי יותר מ-3 שנים של מגפה, המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) עדיין מטייחת זאת, ומשקרת לָעולם.

במאמר מערכת זה אנו מאשרים שב-15 בינואר 2023 המאסטר חשף בפנינו את העובדות: יותר מ-400 מיליון אנשים מתו מקוביד בסין ב-3 השנים ויותר האחרונות, ושיעור התמותה יגיע ל-500 מיליון כשהגל הזה יסתיים.

בזה אנחנו דוחקים במתרגלי פאלון דאפא בסין לעשות את השימוש הטוב ביותר בזמן כדי להבהיר את העובדות ולהציל אנשים. אנחנו מקווים גם שתקדישו תשומת לב רבה לחדשות חשובות המתפרסמות באתר מינג-הווי.

בברכה,

הנהלת מערכת מינג-הווי

15 בינואר 2023