קראו עכשיו

(Minghui.org) בית דין הביניים בעיר ליאו-צ'נג בפרובינציית שאן-דונג פסק לאמץ את גזרי הדין הבלתי חוקיים של שמונה מקומיים בשל אמונתם בפאלון גונג שיטה לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית מאז יולי 1999.

על שמונת האנשים נגזרו ב-4 בינואר 2023 שלוש עד שבע וחצי שנים בשל תרגול אמונתם. הם הגישו ערעור והתקיים דיון חוזר, אך גזרי הדין נותרו בעינם. הם ערערו שוב, אך בית הדין לערעורים השאיר על כנם את גזרי הדין. שבעה מתוך שמונת המרגלים הוכנסו לכלא ב-16 במארס 2024.

גזרי דין ראשוניים, ערעור ומשפט חוזר

כל שמונת המתרגלים הם תושבי מחוז גואן בעיר ליאו-צ'נג. הם נעצרו בין מאי לאוגוסט 2022 משום שהיו ברשותם חומרי מידע החושפים את הרדיפה נגד פאלון גונג. בית הדין של מחוז גואן העמיד אותם למשפט דרך האינטרנט ב-21 בדצמבר 2022, וגזר עליהם תקופות מאסר ב-4 בינואר 2023.

גב' ג'אנג יו-שיאנג בת 51 ומר שו הנג-קווי בן 61 נידונו לשבע וחצי שנות מאסר וקנס של 18,000 יואן;

מר קונג דה-צ'וואן בן 59 נידון לשבע שנים וארבעה חודשים וקנס של 16,000 יואן;

מר ג'ואו צ'ון-באו בן 48; גב' גאו שו-ג'ן בת 48; מר האן ג'ן-לין בן 71 ומר ג'אנג בינג-ליאנג בן 68, נידונו כל אחד לארבע שנים וקנס של 10,000 יואן;

מר וואנג רווי-שיאנג בן 55 נידון לשלוש שנים וקנס של 8,000 יואן.

כל המתרגלים הגישו ערעור בסוף פברואר 2023. בית דין הביניים בעיר ליאו-צ'נג פסק ב-17 באפריל 2023 לבטל את פסקי הדין המקוריים שלהם והחזיר את התיקים שלהם למשפט חוזר לבית הדין בגואן ב-6 במאי 2023.

בית הדין של מחוז גואן סירב לקיים את המשפט החוזר ולכן בית הדין בעיירה צ'נג-גוואן קיבל הוראה למלא את מקומו. בית הדין האחרון דן מחדש את שמונת המתרגלים בסביבות אוגוסט 2023 והרשיע את כולם שוב. גזר דינו של מר ג'אנג גדל מארבע שנים לשבע שנים. גזרי הדין של כל שאר המתרגלים נותרו זהים.

ערעור נוסף אחרי המשפט החוזר

כל שמונת המתרגלים ערערו שוב בבית דין הביניים בעיר ליאו-צ'נג לאחר גזרי הדין החדשים. בית דין הביניים  פסק במועד בלתי ידוע לאמץ את כל גזרי הדין המקוריים של שישה ותיקן שניים מהם.

למר ג'אנג פסק בית הדין לחזור לגזר הדין הראשון של ארבע שנים. למר קונג הופחת גזר הדין לשלוש שנים ותשעה חודשים עם קנס של 10,000 יואן. גזרי הדין של ששת המתרגלים האחרים נותרו זהים.

ב-16 במארס 2024 גב' ג'אנג וגב' גאו הוכנסו לכלא הנשים בשאן-דונג, וחמישה מתוך ששת המתרגלים הוכנסו לכלא הגברים בשאן-דונג. מר האן ג'נג-לינג שהשתחרר בערבות נאלץ לגור הרחק מביתו כדי להימנע מחזרה למעצר.

כתבות קשורות:

שמונה תושבי שאן-דונג נשלחו לתקופות מאסר של עד 7.5 שנים משום שבביתם היו קישוטים אמנותיים הקשורים לפאלון גונג

Guan County, Shandong Province: Eight Falun Gong Practitioners Convicted Again in Retrial after Previous Prison Sentences Overturned

Appeals Court Overturns Guilty Verdicts Against Six Falun Gong Practitioners, Trial Court Hasn't Scheduled Retrial After Three Months

Eight Shandong Residents Wrongfully Sentenced for Their Faith—Four Are Serving Time