(Minghui.org)

לאחרונה, הוצבה ברציף מס' 6 של תחנת הרכבת הגדולה והעמוסה ביותר בסידני – Town Hall, כרזה יפה וגדולה, שלוכדת את תשומת הלב של הקהל. זוהי כרזה של פאלון דאפא, המתארת מתרגל העושה מדיטציה בהרים עם נחל יפה ברקע. בתמונה כתובות המילים ג'ן-שן-רן (אמת, חמלה, סובלנות) באנגלית ובסינית ויש בה הקדמה קצרה לפאלון דאפא. הכרזה מהווה ניגוד לפרסומות המסחריות שמסביבה וזוכה בקלות רבה לתשומת הלב של הנוסעים והממתינים לרכבת.