(Minghui.org) במהלך הימים האחרונים, כנופיית הנוכלים הפוליטית של ג'יאנג דזה-מין הפיצה באמצעות מסמכים שמועות בכל רחבי סין האומרות שפאלון גונג הורסים את הסיכוי של סין במכרז לאולימפיאדה וכן הלאה. זוהי האשמה זדונית נוספת שפוברקה נגד פאלון גונג, והנאמנה למדיניות "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית" – בה הם משתמשים כדי לשים על הכוונת את הפאלון גונג.

מה שפאלון גונג עשה ועושה כדי לחשוף את הרדיפה של כנופיית ג'יאנג כנגד מתרגלי פאלון גונג בסין הוא לעתור להפסיק את הדיכוי ולהגן על "אמת-חמלה-סובלנות". זה בא מתוך דאגה אמיתית לאנושות.

לגבי המכרז האולימפי, פאלון גונג אינו מספק דעות כלשהן, לא מביע התייחסות, ולא נוקט שום עמדה.