(Minghui.org)

מתרגלת פאלון דאפא ג'ואנג יון, שוטרת לשעבר בכלא הוּאוֹ-לואן בפרובינצית הה-ביי, קיבלה שנה במחנה עבודה בכפייה בשל תרגול בפאלון גונג. היא היתה נחושה באמונתה בדאפא בהיותר עצורה במחנה עבודה בכפייה שי-ג'יאה-ג'ואנג, והועברה לאחר מכן למחנה עבודה בכפייה קאי-פינג בעיר טאנג-שאן. כל אותו זמן היא עמדה בהצלחה נגד שטיפת המוח. היא סבלה מצורות רבות של עינוייים. הם כללו: עמידה בקור קשה ביותר בעיצומו של החורף, בחום צורב של הקיץ, מניעת שינה, הלם חשמלי במתח גבוה מאלות חשמליות, ועינוי המוכר בשם "קשירת החבל" (השוטרים קושרים את המתרגל בחבל דק וארוך, מלפפים סביב צוארו, וקושרים את ידיו מאחורי גבו. אז משתמשים השוטרים בכוח רב מאד להדק את החבל. בשעה שהחבל מתהדק ומתהדק, נעשה קשה יותר ויותר לנשום. הכאב הוא כה אינטנסיבי שלעיתים מאבדת המתרגלת את השליטה בשלפוחית השתן. יש רגעים בהם החבל מהודק דיו לשבור את זרועה של המתרגלת). ג'ואנג יון התעלפה פעמים רבות מעינוי זה, ולא יכלה להניע את גופה. זה כה בעל-ערך שהיא יכלה לשמור על אמונתה הנכונה בדאפא ושהיא לא עשתה פשרה באמונותיה. בתום תקופת מעצרה במחנה העבודה בכפייה היא נכלאה מיד במרכז שטיפת המוח של פרובינצית הה-ביי. בהוראת המשטרה, מנע ממנה הצוות שם שינה משך 6 ימים ולילות, ועינה אותה ברציפות. בסוף, שתי זרועותיה היו שחורות וכחולות.

ג'ואנג יון שמרה על האמת של היקום בחמלתה העצומה ובסבלנותה כמתרגלת פאלון דאפא. כיוון שהיא נשפטה באופן בלתי חוקי למחנה עבודה בכפייה, נשארה בתה בת-העשרה לבד בבית. בגלל רדיפה זו, לא ראתה הבת את אמה יותר משנה וחצי.

כתובת מרכז שטיפת המוח של פרוביניציית הה-ביי: Shijiazhuang City, Beicheng Road, Tel: 86-311-779-2624 Extension 8013 Or 8012

כתובת כלא הואו-לואן בפרובינציית האבאיי: Huolu Prison Switch board: 86-311-201 2522, 86-311-201-2528, Office 86-311-201-5165