(Minghui.org)

במהלך בחינת גמר מחוזית תיקנית, תלמיד תיכון במחוז צ'י-דונג בפרובינצית הו-נאן, ענה לשאלה העוסקת בפאלון גונג והביע את דעתו האמיתית: "פאלון דאפא הוא גדול", "הרדיפה כנגד הפאלון גונג היא אכזרית מדיי". תשובה זאת עוררה בהלה אצל לשכת החינוך במחוז צ'י-דונג ובקרב משרדי 610 במחוזות צ'י-דונג ,צ'י-יאנג ובערים הנג-יאנג,יונג-ג'ואו.

לשכת החינוך במחוז צ'י-דונג מדכאת את חופש הדיבור והמחשבה העצמאית של הסטודנטים

בהלה פשטה בלשכת החינוך במחוז צ'י-דונג לאחר שקראו את התשובה בבחינה. התלמיד הושעה מבית הספר ונשללה ממנו הזכות להבחן בבחינת הקבלה הארצית למכללות. בנוסף לכך, לשכת החינוך ערכה דיון בהשתתפות כל המורים והתלמידים במחוז בכדי למנוע תשובות דומות בבחינת הקבלה הארצית למכללות.

בניגוד לאחריותה להגן על חופש הדיבור והמחשבה, לשכת החינוך במחוז צ'י-דונג שללה את זכותו של התלמיד להבחן בחינת הקבלה הארצית למכללות ובכך מנעה ממנו את הזכות ללמוד לימודים גבוהים כעונש על כך שסיפר את האמת.

"משרדי 610" מנסים לחטוף את התלמיד החף מפשע

"משרד 610" במחוז צ'י-דונג הינו הקבוצה הרגישה ביותר בפרשיה זאת. כרזות וחומרי הסברה,המבהירים את אמיתיות הדאפא, מופיעים באופן מתמשך במחוז צ'י-דונג. במאי האחרון, המתרגלים המקומיים ערכו בהצלחה שני כנסים גדולים. כל אלה כבר הפחידו את צוות "משרד 610". כעת תשובה שכזאת במבחן של תלמיד בית ספר תיכון עוררה אצלם בהלה עמוקה.

ברגע ש"משרד 610" בעיר הנג-יאנג קיבל את הדיווח על התקרית, הם אפילו סיווגו אותה כפשע מדרגה ראשונה כנגד העיר ויזמו משימה מיוחדת בניסיון לאתר יותר מידע על פעילויות פאלון גונג באמצעות תלמיד התיכון . מכיוון שהתלמיד מהעיר יונג-ג'ואו במחוז צ'י-דונג, "משרדי 610" ניידו שוטרים משתי הערים לעצור אותו, בעוון תשובה במבחן. הם הגיעו אל בית התלמיד שלוש פעמים וסרקו ביסודיות את הבית, אך לא הצליחו למצוא אותו או מידע כלשהו בנוגע לפאלון דאפא.

הם גם עקבו וצפו אחר מתרגלי הפאלון גונג המקומיים אבל לא השיגו שום מידע גם כך. כרזות דאפא המשיכו להופיע ברחובות וחומרי הבהרת האמת הופצו בכל העיר ואזורי הכפר. המשטרה ערכה סריקה בכל מחשבי המחוז ועדיין לא מצאה כלום. התושבים בשתי הערים הפכו זאת לבדיחה. כמה זה מגוחך ש"משרדי 610" השקיעו מאמצים כה רבים בניסיון ללכוד תלמיד טוב בזמן שהפושעים האמיתיים נעזבו במנוחה.

הורי התלמיד, שניהם חברי מפלגה ובעלי תפקידים בממשלה, החליטו לתבוע את "משרד 610" על יחס בלתי הוגן. בידיעה שמה שהם עשו הוא בלתי חוקי, "משרדי 610" של שתי הערים העבירו את התיק אל משטרת מחוז צ'י-דונג בכדי להסדיר את התביעה ולסגור את התיק במהירות.

בנוסף "משרד 610" של מחוז צ'י-דונג, עצר יותר מ-50 מתרגלי דאפא מאזורי הכפר הסמוכים והמציא כל מיני שקרים, בכדי להציג הישגים מדומים כלפי רשויות גבוהות יותר.

הסטודנט,שסיפר את האמת תחת רדיפה שכזאת, באמת נפלא וניחן באומץ לב רב. כולנו נישא תפילה ואיחולים שמיימים למענו.