(Minghui.org)

ביום השנה השלישי לתחילת הרדיפה נגד הפאלון גונג התאספו מתרגלי הפאלון גונג בהונג קונג בשקט מול משרדי הקישור הסינים בגני צ'אטר לקרוא לאנשים בעלי חוש צדק להפסיק את הרדיפה הברוטאלית של ג'יאנג זמין נגד הפאלון גונג.

המתרגלים קראו בקול מכתב, תרגלו את תרגילי הפאלון גונג ושלחו מחשבות חיוביות. בין המתרגלים היו ארבעה מתרגלים שוויצרים שהואשמו שלא כדין בעבור עתירתם השקטה מול משרדי הקשר ב-14 במרס השנה.

במכתבם הבהירו המתרגלים כי רדיפתו של ג'יאנג זמין את הפאלון גונג אינה נפוצה רק בסין, אלא מגיעה גם להונג קונג, מקאו ומדינות אחרות מחוץ לסין. הרדיפה הפרה את החופש וזכויות האדם של אנשים באותן מדינות. לאחרונה ממשלת הונג קונג הגבירה אף היא את הלחץ על הפאלון גונג, למשל סירבה לבקשות המתרגלים לשכור מקום לפעילויות, איסור על מתרגלים מארצות אחרות להגיע להונג קונג כדי להצטרף לעתירות השקטות, מעצר והאשמות שלא כדין נגד אנשי הפאלון גונג שעתרו בשקט מול משרדי הקשר הסינים. כל הפעילויות הללו הן הפרה בוטה של חוק זכויות האדם והפרה של חוקת הונג קונג וערעור של המדיניות של "מדינה אחת, שתי שיטות".בשעה ארבע אחר הצהרים התאספו המתרגלים בגני צ'אטר בעצרת מחאה שקטה. הם אחזו בשלטים הקוראים: "אף פעם בהיסטוריה לא הצליחו לרדוף מישהו עם אמונות צודקות" ו"יחד נסיים את הרדיפה". הם תרגלו ושלחו מחשבות חיוביות יחדיו.

משעה 19:00 ועד 21:00 המתרגלים ישבו בעצרת נרות וכתבו בעזרת נרות את המילים "הפסיקו את הרדיפה נגד הפאלון גונג".

מתרגלת שוויצרית בשם סימון שלגל אמרה שה-20.7 הוא יום עצוב ושהיא תעשה כמיטבה לעזור לעצור את הרדיפה

המתרגלים חילקו לתושבים המקומיים חומר הסברה להבהרת האמת בקנטונזית כדי לאפשר לממשלה ולאנשים בהונג קונג ללמוד את האמת על הטבע הרע של הרדיפה נגד הפאלון גונג.