(Minghui.org)

ב-22 ביולי, 2002 סדרת הפעילויות שנערכה על ידי מתרגלי הפאלון גונג בוושינגטון די. סי תחת הכותרת: "יחד כדי להביא קץ לרדיפת מתרגלי הפאלון גונג בסין" נכנסה ליומה השלישי. מעל אלפיים מתרגלים של פאלון גונג, שבאו מרחבי העולם, התאספו באולם החוקה לועידת שיתוף ההתנסויות של פאלון דאפא וושינגטון די. סי. במשך הועידה מעל עשרה מתרגלי פאלון גונג שיתפו את הקהל בהבנתם כיצד להבהיר את האמת בדרך יותר עמוקה ומזקקת לאנשים בעולם ובמיוחד לעם הסיני בעל הערך, להשתמש בדרכים שונות על מנת לקדם את דאפא ונושאים אחרים של הדאפא כמו הבהרת האמת לפקידי הממשלה.

במשך הועידה, ראש מועצת ועד הפועל הטיוואני שלח את ברכותיו ואיחוליו להצלחתה השלמה של הועידה. מתרגלי דאפא מסין ומרוסיה שלחו מכתבי ברכה המבטאים את נחישותם ללכת בעקבות תיקון-הפא בנחישות ולהשתפר בצורה כוללת. בית הנבחרים של מדינת מרילנד קיבל החלטה להראות את תמיכתם לפאלון גונג.


ב-11:15 בבוקר, מייסד הפאלון גונג, מר לי הונג-ג'י, הגיע למקום הועידה בכבודו ובעצמו כדי לבקר את המתרגלים שנאספו במקום. כל המתרגלים הנוכחים כיבדו אותו ע"י מחיאת כפיים רועמת. מר לי הונג-ג'י נתן הרצאת פא קצרה ולימד את המתרגלים שבזמן הבהרת האמת הם לא יכולים להפסיק לחוש חמלה כלפי ישויות בעלות תודעה וגם חייבים להיות רחומים כלפי חבריהם המתרגלים וללכת כל אחד בדרכו שלו ביושר. כמו כן, מר. לי הונג-ג'י הביע את הערכתו לעם האמריקני, לנציגים ולממשלה על תמיכתם למתרגלי הפאלון גונג.

החדשות, כי הקונגרס של ארה"ב העביר כרגע את החלטת 188 אשר מזרזת את סין להפסיק את רדיפת הפאלון גונג, הגיעו בערב. ההחלטה כוללת: הממשלה של הרפובליקה העממית של סין (בשלטונו של ג'יאנג זמין) תפסיק את רדיפתה אחרי המתרגלים של הפאלון גונג; ממשלת ארה"ב תשתמש בכל פורום ציבורי או פרטי הראוי על מנת לעורר את הממשלה של הרפובליקה העממית של סין לשחרר ממאסר את כל מתרגלי הפאלון גונג ולשים קץ לשיטות העינויים ולכל יחס אכזרי, לא-אנושי ומשפיל כלפי המתרגלים ולאסירים אחרים בעלי תודעה.