(Minghui.org)

אני מתרגלת פאלון גונג, עקב אמונתי העיקשת בדאפא, נעצרתי באופן לא חוקי כששהיתי בביתי ונידונתי לכלא. הייתי עצורה במחנה העבודה בכפיה טיאנ-טאנג-היא בבייג'ינג, אשר כיום הועבר למיקום חדש ושמו שונה למחנה העבודה בכפייה בייג'ינג. ברצוני לכתוב מה שהייתי עדה לו ולאפשר לאנשים סביב העולם לדעת כיצד הקבוצה הפוליטית של ג'יאנג רודפת את מתרגלי הפאלון גונג.

במה שנקרא "חינוך מחדש" הכוונה לכך שאינך יכול להיות בעל אמונות וחופש אישי ושעלייך לציית לפקודת ושיטות "התיקון" לחלוטין. מתרגלים שסירבו לציית השומרים היכו או קיללו אותם. השומרים גם דרשו מאסירים לענות מתרגלים רבים שלא שיתפו פעולה. מתרגלים אלו לא הורשו לישון או לאכול ונמנע מהם ללכת לשירותים. בזמן שהאסירים היכו את המתרגלים, השומרים סגרו את הדלתות כך שהאחרים לא ישמעו את קול ההכאות או את זעקות המתרגלים עקב הכאב. הם גם השתמשו בתחתונים ספוגים בדם הווסת של אלה שקיבלו מחזור חודשי ודחפו אותם בפיותיהם של המתרגלות. כמה מתרגלות הוכו עד אשר כוסו בחבורות בכל גופם, חבורות שנשארו שלושה או ארבעה חודשים. מתרגלת שנשארה נאמנת בעיקשות לדאפא , השומרים הגברים חדרו בכוח אל הנרתיק שלה והטרידו אותה מינית

באמצעות ידית של מברשת שיניים. מתרגלת נוספת נשלחה אל מחנה העבודה בכפיה,כאשר גבה התחתון היה מעוות מאוד

ואילו ראשה עוות ל-150 מעלות וכמעט ופנה אל עורפה. כאשר ראיתי אותה בפעם ראשונה חשבתי שהיא אישה בשנות ה 70 לחייה . היא אמרה לי שגבה התחתון עוות מכיוון שהשומרים במחנה המעצר כופפו את ידיה ורגליה יחד ליותר מעשרה ימים לאחר שעונתה בצורה עזה. היא נשלחה למחנה העבודה בכפיה הראשון, מכיוון שלא שיתפה פעולה עם האנשים המרושעים שם, הם עיקמו את צווארה. אחרי שנשלחה למחנה עבודה בכפיה זה , השומרים החלו לענות אותה. הם לא נתנו לה ללכת לישון במשך 9 ימים ולילות רצופים, הכריחו אותה לעמוד זקוף ללא תזוזה, לא נתנו לה שום ארוחה ומנעו ממנה ללכת לשירותים. עד אז לא ידעתי שהיא הייתה למעשה בשנות ה-40 לחייה וגובהה היה 1.70 אישה בשנות ה-40 לחייה אשר עקב העינויים נראתה כאישה בשנות ה-70 לחייה רק מכיוון שהחזיקה באמונתה באמת חמלה וסובלנות. אחרי שהועברנו אל המיקום החדש, ראש היחידה שלח אותה ליחידה לאימון מוגבר שהייתה יותר מרושעת. אין לי שום מושג אילו עינויים נוראים היא עברה שם.

שמעתי שג'או מינג, המתרגל מאירלנד, נשלח גם הוא למחנה העבודה הזה וספג עינויים לא אנושיים.

מתרגלי פאלון דאפא הקוראים הודעה זאת, אנא שלחו מחשבות נכונות לעזור למתרגלים העמיתים לצאת מגיהינום מעשי ידי אדם זה מוקדם ככל האפשר.