(Minghui.org)

פקידים מהעיר ווהאן במחנה העבודה הוואן מינה נרקומן מקבוצה 3 לפקח על מתרגלי פאלון גונג. אחרי שבילה זמן מה עם המתרגלים הוא גילה שפאלון גונג שונה מאוד ממה שהממשלה טענה. הוא גילה שהמתרגלים הם כולם אנשים טובים. יום אחד הוא קרא ספר של פאלון גונג ואחרי כן שאל מתרגל: "הספר שלכם מלמד אנשים להיות טובים ולעזור לאחרים. למה הממשלה מאשימה את פאלון גונג שהוא 'כת רעה'?" המתרגל אמר: "פאלון גונג הוא דרך טיפוח נכונה, המבוססת על העיקרון האוניברסלי של אמת, חמלה, סובלנות. כמה אנשים מושחתים ומרושעים מפחדים מפאלון גונג, ועושים כל מאמץ כדי לרדוף ולענות אותנו. כל התעמולה נגד פאלון גונג היא שקרית."

מאז ואילך המכור לסמים שינה את דעותיו. הוא עבר מכך שבתחילה היה רק סימפטי כלפי פאלון גונג לתרגול מעשי שלו. תוך זמן קצר התאווה שלו לסמים נעלמה באופן טבעי. הוא היה שמח ונרגש. אחרי שחש את השיפורים הוא התמסר עמוקות לתרגול פאלון גונג. כמה שותפים לתא דווחו על כך לפקידי המחנה, והשומרים באו לעורר עליו צרות. לא רק שלא היה לו פחד אלא שגם הכריז: "מהיום והלאה, אני מכריז באופן רשמי שאני מתרגל פאלון גונג."

המעשה שלו גרם להלם בין השותפים האחרים לתא בקבוצה 3. המשטרה וכמה שותפים לתא החריפו את הרדיפה שלהם נגדו, אבל רוב האנשים החלו לכבד את הפאלון גונג. כמה שותפים לתא החליפו בסוד כתובות ומספרי טלפון עם מתרגלים. הם אמרו למתרגלים שכשישתחררו, הם רוצים ללמוד פאלון גונג מהם. הם רוצים להפוך לאנשים טובים באמת.