(Minghui.org)

בגלל הרדיפה של הפאלון גונג בסין על ידי משטרו של ג'יאנג זמין, בתי כלא בסין התמלאו במתרגלי פאלון גונג רבים ונעשה שימוש בכל מיני אמצעים בכדי לנסות ולגרום להם לוותר על אמונותיהם. מתרגלי פאלון גונג אלו הם רק אנשים אשר מנסים בכל מאודם להיות אנשים טובים. בניגוד למצב בסין, כלא האי באלי מציג את הפאלון גונג לאסירים שבכלא על מנת לנסות ולעזור להם לפנות מחיי הפשע ולחזור להתנהגות טובה.


מתרגלי פאלון גונג מציעים סדנאות חינם לאסירים בכלא בנגלי שבאי באלי בכל יום חמישי


אסירים קוראים מהגירסה האינדונזית של הספר "ג'ואן פאלון"


בראותם כי וואיאנלוגי חזר להתנהגות טובה באים חבריו הכפריים כדי ללמוד לתרגל פאלון גונג בעצמם

בפגישה מקומית שנערכה כלפני שנה, גילה המנהל של כלא בנגלי של האי באלי כי פאלון גונג יכול לעזור לאנשים להיות יותר ויותר טובים. כתוצאה מכך הוא בא בקשר עם מתרגלי פאלון גונג באי באלי והזמין אותם ללמד פאלון גונג לאסירים שבכלא. בתחילה הוא רצה שרק אסירים המשתמשים בסמים יוכלו ללמוד.

אולם כאשר הגיעו המתרגלים לכלא ושאלו את האסירים עם הם מעונינים ללמוד פאלון גונג מרצונם החופשי, התגלה להם כי אסירים רבים הביעו עניין בפאלון גונג ורצו ללמוד את השיטה. לכן, המתרגלים פתחו אתר תרגול בבית הכלא, והם באים לכלא כל יום חמישי בהתנדבות על מנת ללמד פאלון גונג.

הכלא מעמיד לרשותם את האודיטוריום של הכלא לטובת התרגול הקבוצתי. כשהאסירים מתרגלים את תרגילי הפאלון גונג האזור כולו שקט ושליו וכמעט ללא כל השגחה. עשרות אסירים מתרגלים באודיטוריום ורק הקצין האחראי על עזרה אידיאולוגית משגיח עליהם. אותו קצין היה שמח לדבר על השינויים לטובה שחלו באותם אסירים. בייחוד הוא ציין כי הם הרבה יותר אדיבים ומנומסים.הוא מאמין כי השינוי הזה חשוב מאוד ועוזר מאוד לאסירים לחזור להתנהגות טובה. השילוב הזה הוא בדיוק מה שהוא רוצה וזה יעזור להבטיח כי הם יחדלו מביצוע פשעים לאחר שישוחררו.

אסירים רבים גם ציינו כי הם חשים בשינויים לטובה הן בגוף והן בנפש מאז שהחלו לתרגל פאלון גונג. י' גאדאסומה, אסיר עם גזר-דין של שנתיים מאסר אמר כי חיי הכלא עשו אותו מדוכא ועם מזג רע. 'ז'ואן פאלון' , לאומת זאת, מעניק לו שלווה פנימית. לכן הוא מתמיד בקריאת הפא ובתרגול התרגילים. וואיאן סומו נכלא בעקבות רצח שביצע. לאחר שלמד פאלון גונג הוא מרגיש כי הוא אינו חסר סבלנות כמקודם. אסירים רבים שהשתמשו בסמים אמרו לנו שג'ואן פאלון' נגע בעומקי נשמותיהם.

האסיר וואיאנלוגי הגיע מהכפר סונגלאק דאק, שבבאלי. הוא לכלא בעקבות מעשי גניבה. לאחר ששוחרר, הוא החל ללמוד פאלון גונג בביתו. הוא מתרגל את תרגילי הפאלון גונג שלוש פעמים ביום, וקורא מהספר 'ז'ואן פאלון' כל יום. מחלת העור שלו נעלמה לחלוטין, ואישתו אמרה לנו כי לפני שהחל לתרגל הוא נהג להישאר מחוץ לבית שעות ארוכות ולא טרח להודיע לה היכן הוא היה. עכשיו הוא נשאר כל יום בבית וקולע סלי במבוק כי להרוויח פרנסה. השכנים שלו אמרו כי הוא חזר להיות אדם טוב והם מקבלים אותו חזרה לקהילה. לאחר שראו את השינויים שחלו בו, הם גם באו כדי ללמוד פאלון גונג.