(Minghui.org)

הואנג דינג- האי עם בתו (התמונה סופקה ע"י חברי כיתתו מאוניברסיטת טונג-ג'י)

הואנג דינג-האי, תלמיד דאפא מ שאנג-האי, בעל תעודת מאסטר מאוניברסיטת טונג-ג'י, נאסר ע"י שוטרים בביתו באופן בלתי חוקי ב-13 לספטמבר 2003. בשעה זו הוא כלוא במחנה מעצר אזורי ג'א- ביי ב שאנג-האי. לפי מידע שהשגנו הואנג דינג-האי נאסר ע"י פרקליטות אזור ג'א-ביי שתכנן להעמידו למשפט באופן בלתי חוקי. קודם לכן, בשנת 2000 הוא נדון לעבודת כפייה, כשהוא משאיר את בתו התינוקת בבית. היא ראתה עכשיו את אביה נאסר שוב, לאחר שנה שהמשפחה התאחדה מחדש. זה יגרום להרס נפשי עצום לילדה כה צעירה.

שבעה מתרגלים נאסרו יחד עם הואנג דינג-האי, כולל צ'ו שוה-שי (שגם הוא נאסר ונשלח לעבודה בכפייה בשנת 2001 ).

ליצירת קשר למידע על האחראים לדבר:

הפרקליטות הכללית של אזור ג'א-ביי : 086-21-5662773

כתובת: 606 Tianmu Zhong Road, Shanghai, Zip Code: 200070

תובע ראשי: הואה גואנג-אנג

ראש מחלקת התביעה : הה ביי

התובע וצוות התביעה : שו לאן, טנג וון-ג'ינג, רן טינג, זי צ'וי-לינג, לי זאן-יי, יאנג ג'נג.

מרכז תלונות : 86-21-56322000

ראש אגף משטרת אזור ג'א-ביי : שוי דא-פנג.

מרכזיית הטלפונים של אגף המשטרה : 86-21-63172110