(Minghui.org)

פורסם: ג'נבה, 17 במרץ, 2003

למעלה מאלף חברים בתנועה הרוחנית פאלון גונג, שהוצאה בסין מחוץ לחוק, קיימו כאן ביום שני מחאה נגד הדיכוי בסין, בזמן שהצירים פתחו את האסיפה השנתית של הפורום העליון של האו"מ לזכויות האדם. אנשי התנועה, שעל-פי דברי אחד החברים הגיעו מ-50 מדינות, קיימו מחאה שקטה בישיבה, מול המטה האירופאי של האו"מ.

המשטרה המקומית פיקחה בדקדקנות על האירוע, אך לא ביצעה כל ניסיון למנוע את המחאה, למרות האיסור על הפגנות בג'נבה, שהוכרז לקראת היום הראשון של ועדת זכויות האדם של האו"מ.