(Minghui.org)

בכל הזמן שבו תלמידי הדאפא בסין נרדפים למוות במחנות עבודה, כיתות לשטיפות מוח וכו', אנו, כל תלמידי הדאפא האחרים, נחשוף במהירות את האנשים המרושעים האלה, אשר תכננו והורו על הרדיפה, כמו גם את אלה אשר השתתפו ברדיפה ישירות. אנו נתעד ונחשוף בעולם פרטים אישיים כגון שמם, מינם, גילם, תפקידם, מקום עבודתם וכו' של האנשים המרושעים אשר ביצעו פשעים אלו.

בכל פעם שקורה מצב שבו מתרגלי דאפא נרדפים למוות, אנו נעשה כך, ובכל פעם נמשיך לעשות כך במשך תקופה מסוימת. במאמצינו המכוונים באותו כיוון, נמשיך לתת לאנשים בכל סין ובקהילה הבי"נ לדעת, תוך שימוש בשיטות מגוונות, בייחוד מיהם האנשים ההולכים בעקבות הכנופיה המרושעת של ג'יאנג ברדיפת מתרגלי הדאפא וגורמים ישירות למרחץ דמים.

29/3/2003