(Minghui.org)

נכתב על-ידי מתרגל דאפא מסין

24 בפברואר 2003

במאי 2002 כשתכננתי ללכת לבייג'ינג לתת תוקף לדאפא פגשתי גברת צעירה  כבת 20 מאזור כפרי. היא השיגה את הדאפא רק לאחרונה, אך הייתה נחושה ללכת לבייג'ינג איתי.

לפני שעזבנו, היא העבירה את הזמן בלימוד הפא. היא הייתה מודעת לסכנה בהליכה לבייג'ינג.  להיאסר, להיכלא, לקבל קנס, לקבל מכות וכו'… אך לא נראה שהיא חשבה על כך בכלל, היא   רק למדה את הפא בשלווה רבה.

מתרגלת אחת הציעה שנלך לבית קרוביה בדרכנו לבייג'ינג כי הסתבר שיש שם הרבה מתרגלים חדשים. היא קיוותה שנוכל לחלוק התנסויות ולהשתפר כקבוצה.

ב-11 במאי, הגענו לכפר ופגשנו את המתרגלים החדשים. על אף שהם היו די חדשים, הם כולם היו מאוד נאמנים וחלקם הביעו את הרצון הגדול ללכת לבייג'ינג לתת תוקף לדאפא.

ב-12 במאי שמונה מהם קנו בד באדום וצהוב והכינו שלטים.  כל אחד לקח אחד ועזב אחר-הצוהריים. הם תכננו להיות בכיכר טיאננמן ב-13 במאי ביום הפאלון דאפא.

בגלל שזה עניין מאוד רציני ללכת לתת תוקף לדאפא, עשינו את הדברים באופן די עצמאי. הלכתי עם הגברת הצעירה ואמרתי לה: את חדשה, וברגע שתסיימי עם השלט, תלכי ישר הביתה   ואל תחכי לי. בסביבות הצוהריים, כמה מתרגלים עמדו מסביב לתרגל איפה-שהוא בכיכר.  כשהמשטרה מיהרה לעברם, 2 מאתנו הרמנו את השלט וצעקנו "פאלון דאפא הוא טוב"  והלכנו מערבה ואז מזרחה כדי שיותר אנשים יראו אותנו. כמה דקות לאחר מכן, המשטרה   חטפה את השלט. ואז שמעתי מאחורי "פאלון דאפא טוב". התברר שכמה מתרגלים   נוספים הניחו שלט עם רקע צהוב וכיתוב באדום. המשטרה הלכה בטירוף להוריד את השלט,  עזרתי להחזיק את השלט כדי שלא ייחטף, שוטר אחד השתמש באלה להכות את ידי המתרגלים שהחזיקו את השלטים.

מיד, קבוצה של שוטרים הקיפו את כולנו ודחפו אותנו לטנדר משטרתי.

אז הבנתי, שאחרי הכל, שהגברת הצעירה לא עזבה. היא חייכה אלי ראיתי גם 2 מתרגלים מהכפר, הם סרבו לשתף פעולה עם הרשע ודיברו על ההתנסות שלהם ברוגע.

גזרו עלי מחנה עבודה בכפיה ולאחר מכן שוחררתי כעבור כמה חודשים בשל בעיות רפואיות    .

נתקלתי בגברת הצעירה שוב. היא נשאה תיק ענקי של חומרי הבהרת האמת על הדאפא ודיסקים והיתה בדרכה לכפר לחלק להם. היא הלכה למספר כפרים כל יום ועושה זאת במשך זמן מה.