(Minghui.org)

ב-2 לאפריל הפרקליט מטעם התביעה על רצח-עם כנגד ג'יאנג ערך שיחת ועידה קצרה עם השופט הראשי של התיק בבית המשפט המחוזי בארה"ב. ב-14 לאפריל הפרקליט מטעם התביעה יספק מסמכים נוספים המתעדים פשעים שבוצעו על ידי ג'יאנג ו"משרד ה-610" ומסמכים למען ההליכים המשפטיים בתביעה הזו. לאחרונה, מתרגלי פאלון דאפא באזורים רבים בצפון אמריקה החלו לשלוח מחשבות נכונות ב-22:00, 23:00 ו-00:00 בכל יום כדי לחסל את ההפרעה מגורמים מרושעים שבממדים אחרים וכדי לתמוך במשפט הזה כדי לקיים את הצדק. בכמה אזורים בהם יש קונסוליות סיניות או שגרירויות, מתרגלים החלו לערוך משמרות מסביב לשעון של שליחת מחשבות נכונות.
ביום ראשון בערב, עננים קודרים כיסו את השמיים, ירד שלג כבד והרוח יללה. מזג האוויר החריג גרם לאנשים להיזכר בעננים השחורים וברוח הקרה שהיו כמו צל שעקב אחרי ג'יאנג במשך ביקורו בארה"ב. הבנו שככל שהרוע מרוכז יותר, כך עלינו לחזק יותר את המחשבות הנכונות שלנו. עלינו ליצור גוף אחד ולהתנער לחלוטין מסידורי הכוחות הישנים.

במשך לימוד הפא הקבוצתי ביום ראשון, המתרגלים משיקגו הגיעו למסקנה שהתקדמות התביעה מסמלת את התהדקות רשת הצדק. זהו צעד עיקרי במהלך תיקון-הפא. בנוסף, בשביל התביעות שממולאות במדינות אחרות, התביעה הזו משחקת תפקיד חשוב של קביעת תקדים. לפיכך, עלינו להתגבר על כל אדישות או הרפיה ובשקדנות, בצורה החלטית וכאחד להשתמש במחשבות הנכונות החזקות שלנו כדי לתמוך בחברינו המתרגלים שמשתתפים ישירות בתביעה המשפטית. כל פרצה תוגדל ותנוצל על ידי הרוע.

מתרגלים רבים אמרו שתביעת ג'יאנג היא לא רק תביעה פשוטה, אלא אירוע יוצא מגדר הרגיל המבוצע בממדים רבים. זה גם מה שהרוע בממדים אחרים הכי מפחד ממנו ולפיכך מנסה בצורה נואשת למנוע. במשך תביעת ג'יאנג, תלמידי דאפא לא רק יחפשו צדק בשביל דאפא מצדק אנושי, אלא גם ישחקו את התפקיד הראשי בכל התהליכים המשפטיים בעולם האנושי הקשורים לתיקון-הפא. התוצאה תקבע על-ידי המצב הכללי של תלמידי הדאפא ומאמציהם. באותו זמן גם הבנו שתביעת ג'יאנג קשורה בצורה קרובה לתהליך תיקון הפא של המורה. לפיכך, תלמידי דאפא בתקופת תיקון הפא חייבים לשמור על מחשבות נכונות חזקות, להבין בבהירות את תפקיד התביעה הזו בתיקון-הפא, באמת לקחת את הצלת היצורים החיים כאחריותנו, לאמת את דאפא ולסייע למורה בתיקון-הפא.

אנו מבינים שהתביעה הזו היא מלחמה בין טוב ורע. במשך התהליך, הכוחות הישנים מוכרחים להפריע בדרכים שונות ולנסות לחסום את המשפט. לכן עלינו בחריצות ובצלילות-דעת לחסל את הגורמים הרעים בממדים אחרים בלי להרפות, להשתפר עוד כשלם ולשלוח מחשבות נכונות יחד. בינתיים, עלינו גם לעשות עבודות דאפא אחרות היטב, לחשוף את הרוע ולתת לאנשים בכל העולם ללמוד על פשעיו של ג'יאנג.

אנו, תלמידי דאפא בשיקגו, קוראים למתרגלים מכל העולם להגביר את שליחת המחשבות הנכונות, לנקות את הגורמים הרעים בממדים אחרים ולסייע לחברים המתרגלים לעשות את הצעד המוצק הראשון בתביעת ג'יאנג.