(Minghui.org)

מאת קרוב משפחה של מתרגל דאפא פעוט

אני מתרגל דאפא ביבשת סין, ואני מעל לגיל שלוש. אני יכול לדקלם הרבה ממאמריו של המורה ושירים מ'הונג יין'. אני נהנה במיוחד להקשיב למורה שמלמד את הפא ולמוזיקה של דאפא.

כשנולדתי,הלכתי עם אמי ואבי לבייג'ינג לעתור למען פאלון גונג. כשעצרו אותנו הלכתי עם אימי למעצר. אבא ואימא מילאו את שליחותם במקומות שונים בעודם נושאים אותי בזרועותיהם. כשהייתי בן שלושה חודשים, אבא נידון לשנתיים של עבודת כפייה מפני שחילק עלונים להבהרת האמת. כשהייתי בן שישה חודשים, אימא נאלצה לגור רחוק מהבית כדי להימנע מהרדיפות. גרתי בבתיהם של קרובים שונים בזה אחר זה. לפעמים ראיתי ילדים   אחרים עם הוריהם והם נראו כל כך מאושרים! מדוע אני לא יכול להישאר עם הורי? מאוחר יותר, אימי נלקחה לפני שאבי שוחרר. לאחרונה שמעתי ששפטו את אימי לשבע שנים בבית הסוהר. תמיד בכיתי כשאף אחד לא היה בסביבה. אימא ואבא הם אנשים טובים, מדוע היה עליהם לסבוך מרדיפות כאלו? אבל אני יודע שהרוע בא לכאן כדי לרדוף את מתרגלי הדאפא, אז אני שולח מחשבות נכונות כדי לעזור לאימא ולכל מתרגלי הדאפא שעצורים כמו אימא. אני גאה להיות חלק מהמשפחה הזו, בגלל שאימא ואבא הם האנשים הכי טובים בעולם. אני אלך בדרכו של המורה וכך אהיה ראוי להיות תלמיד דאפא פעוט.