(Minghui.org)

השכם בבוקר, ב-29 לאפריל, מספר שעות לפני הגעתו של ראש הממשלה הסיני לפסגה האסייתית על סארס 2003, עצרו פקידי משרד ההגירה התאילנדי את הגברת פיריו סוונסון, מתרגלת פאלון גונג. המשטרה השתמשה בצו חיפוש, שנכתב בתאילנדית, למרות שהגב' סוונסון לא יכלה לקרוא אותו כדי להיכנס לביתה ולהחרים חומרי פאלון גונג שכוללים ספרים ו-V.C.D. המשטרה סירבה להראות שוב את צו החיפוש כאשר מתרגל פאלון גונג ביקש אותו. הגב' סוונסון נלקחה למשרד ההגירה ומאוחר יותר נאמר לה שהיא תגורש. במהלך מעצרה, כאשר היא שאלה את פקידי משרד ההגירה לגבי טבע ההאשמות נגדה ולגבי זכויותיה, אף אחד מאלו לא הוסבר לה.

אנו מבקשים מאנשים, מממשלות ומהתקשורת ברחבי העולם לגנות את הפעולות הפושעות של משטרו של ג'יאנג זמין. אנו מבקשים מהממשלה התאילנדית לשחרר את האזרחית השבדית פיריו סוונסון מיד וללא כל תנאי ואנו מבקשים ממשטרו של ג'יאנג זמין להפסיק את הרדיפה הברוטאלית נגד הפאלון גונג.