(Minghui.org)

גברים ונשים, צעירים או מבוגרים, אנשים מכל לאום או קבוצה אתנית וכל לב בעל מצפון יכולים לשלוח אנרגיה בכדי לנקות את הרשע.

החוקים השמימיים מפקחים על הכל, אין דרך להימלט מעריכת חשבון הצדק הסופי. רשת הצדק מתהדקת: זוהי שעת שיא שבה אנו מביאים את ג'יאנג זמין לצדק. בבית המשפט של המוסריות והצדק, בבית המשפט של לבבות האנשים ובבית המשפט של העולם האנושי, כוחות הצדק מסביב לעולם מתאחדים בכדי להביא את ג'יאנג זמין לצדק במשפט גלוי.

במשך ארבע השנים האחרונות, ג'יאנג ניהל מסע רדיפה נגד אמת-חמלה-סובלנות. רדיפה זאת כנגד מאה מיליון מתרגלי פאלון גונג הקיפה יותר מ-60 מדינות ואזורים ברחבי העולם, החריבה את האושר והשגשוג של אין ספור אנשים. יותר מכך, ג'יאנג לא רדף רק את הפאלון גונג, אלא באמצעות שקריו והשמצותיו כלפי הפאלון גונג, רימה את אנשי העולם. הוא ערער את שאיפת האנשים לערכי מוסר גבוהים יותר ואת המצפון האנושי ובכך גרם נזק בל ישוער לחברה האנושית.

בזמן הנוכחי, מתרגלי הפאלון גונג מחוץ לסין מגישים תביעות נגד ג'יאנג זמין עקב פשעיו נגד האנושות. אולם, משפטו של גי'אנג אינו יכול להיות מוגבל לחוקים ולבתי המשפט של העולם האנושי, מכיוון שחוקים אלה הם רק צורה אחת של צדק. שני כוחות חזקים יותר של צדק נוכחים בעולם האנושי: לבבות האנשים וחוש המוסר והצדק. בתי המשפט של לבבות האנשים ובית המשפט של המוסר והצדק יכולים להיות חזקים יותר בשימור מה שנכון ובהבאת הרשע לצדק.

המשפט נגד ג'יאנג צריך להיות פעולה מקיפה וכוללת, ומשפט כולל של הרשע בידי כל הצודקים. מכיוון שהרדיפה שהובאה ע"י ג'יאנג יצאה נגד המוסריות האנושית הבסיסית, המצפון, זכויות האדם והחיים, הצדק חייב להיות משוחזר באמצעות משפט גדול באמצעות המוסריות ולבבות האנשים.

בואו נתאחד ונחשוף את ראש הרשע ומה שהוא. בואו נגיע לכל אנשי העולם, בתפקידיהם הייחודיים בחברה ודרך חוש הצדק והמצפון שבלבם נביא את ג'יאנג לצדק.

משפטו ציבורי של ג'יאנג: מתוך תאווה אישית לכוח וצרכים פוליטיים, ג'יאנג אינו מייחס חשיבות לחיי אדם בודד. הדוגמא האחרונה היא שקריו לציבור והוראתו לתקשורת הארצית לחסימת מידע לגבי מגפת הסארס, מה שהוביל להתפשטות הסארס ברחבי העולם ומאיים על ביטחונם של אנשים בסין ובעולם כולו.

משפטו ציבורי של ג'יאנג: מתוך אנוכיות ופרנויה, ג'יאנג החל במסע השמצות מטורף ולא הגיוני כנגד הפאלון גונג, שיטה פופולרית המבוססת על אמת-חמלה-סובלנות. הוא הוציא מחוץ לחוק את שאיפת האנשים לערכי מוסר גבוהים יותר, השמיץ את העקרונות השמימיים והתנהג בגסות אל החפים מפשע. הוא הפך לאויבים כל כך הרבה אנשים טובים ודחף את סין אל עבר תהום, שיעבד אין ספור אנשים לרדיפה זאת.

משפטו ציבורי של ג'יאנג: ג'יאנג מיקם את רצונו האישי מעל לחוקה, תמרן את כל המקורות ומבני הכוח בסין. הוא יישם מדיניות של טרור כנגד מתרגלי הפאלון גונג: "הרסו את המוניטין שלהם, חסלו אותם כלכלית והשמידו אותם פיזית". זה גרם למיליוני מתרגלי פאלון גונג באופן לא חוקי להישלח למרכזי מעצר, מחנות עבודה בכפיה, בתי כלא ובתי חולים לחולי נפש. עינויים ברוטליים גרמו למוות ופציעות של אנשים רבים החפים מפשע. ברגע שמשפחות מאושרות רבות נקרעו, בתים נהרסו. משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם של יותר ממאה מליון מתרגלים הסתבכו ואנשים בכל רחבי סין עברו שטיפת מוח בידי השקרים וההשמצות בניהולו.

משפטו ציבורי של ג'יאנג: ג'יאנג הגיע אל עמדת כוח בהסתמך על הטבח בכיכר טיאננמן ב-4 ביוני 1989. במקום לעבוד לטובת העם, הוא פתח ברדיפה כנגד הפאלון גונג, תרגול רוחני שקט אשר הביא תועלת לאין ספור אנשים. גי'אנג התעלם מהחוקים לגמרי, תחילה בכולאו את מתרגלי הפאלון גונג ואחרי כן ביצירת החוק ההופך את תרגול הפאלון גונג לפשע. בהתעלם מזכויות אדם, הוא , והכפופים לו עינו והרשיעו מתרגלים חפים מפשע ללא משפט , מתעלמים לחלוטין מערכם של חיי אדם. בגיבוש כוחו באמצעות הרדיפה, הוא הפך את הממשלה ללא יותר מאשר מנגנון חזק למען הרדיפה.

משפטו ציבורי של ג'יאנג: במטרה להוציא את הרדיפה לפועל, ג'יאנג ייסד את "משרד ה-610", ארגון טרור אשר מעל החוקה והחוקים. הוא הכריח אין ספור סינים לפעול נגד מצפונם ולסייע לו ברדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג טובי לב וחפים מפשע. אנשים אלה, מכל שכבות החברה, סרבו בראשית לקחת חלק ברדיפה אולם לבסוף נכנעו ללחץ ולכפיה. מה שהשאיר כתם בל ימחה על מצפונם וחייהם.

משפטו ציבורי של ג'יאנג: ג'יאנג מיקם את ענייניו האישיים מעל אלו של המדינה והעם. הוא בזבז מאות מיליוני יואן בכדי לקנות מטוס אישי יוקרתי ולעצב את ביתו. הוא השתמש בכוחו בכדי לקדם את בנו לעמדת סגן ראש האקדמיה הסינית למדע ועשה סכומי כסף גדולים ממעילה ועסקאות אסורות עם תעשיית התקשורת. כדיקטטור הסיני, הוא בזבז יותר מרבע מהמקורות הפיננסים של האומה בכדי לרדוף את הפאלון גונג. כמות מדהימה ממשאבי האומה שימשו לבניית "משרדי ה-610", מחנות מעצר ומחנות שטיפת מוח בכל רחבי סין, בשימוש בתקשורת לשידור אין ספור שידורי תעמולה, בגיוס חלק גדול מהצבא, מהמשטרה וממערכות הכלא כמו גם שימוש באמצעים שיפוטיים, דיפלומטיים, תרבותיים, טכנולוגיים וחינוכיים בכדי לצפות , לעצור ולרדוף את מתרגלי הפאלון גונג בסין ולהפריע למתרגלי הפאלון גונג בחו"ל. מימון זה הגיע ממסיהם של אנשי העם הסיני העובדים קשה, מהפניית השקעות זרות כמו גם ממיסים בלתי חוקיים על מתרגלי הפאלון גונג ובני משפחותיהם הכל במטרה לרדוף אנשים חפים משפע ולהשמיד את אמונת האנשים באמת-חמלה-סובלנות. זה לא רק יצר לחץ עצום על אורחות החיים של האנשים בסין והביא חורבן על ההתפתחות הכלכלית של האומה אלא הביא גם מדינות אחרות אל רדיפת הדמים אחרי האמונה בערכי מוסר גבוהים יותר.

משפטו ציבורי של ג'יאנג: במטרה לתחזק את הרדיפה, ג'יאנג הפיץ שקרים ותעמולה לאנשים בכל רחבי העולם באמצעות השגרירויות הסיניות והקונסוליות תוך הסתת אנשים להתרחק ואפילו לשנוא את הפאלון גונג, אשר בסיסו הוא אמת-חמלה-סובלנות. הוא השתמש בקשרים דיפלומטיים, פוליטיים וכלכליים בכדי להפעיל לחץ בניסיון נואש לעצור את התפשטות הפאלון גונג בעולם, כמו גם להפסיק את התמיכה בפאלון גונג ממשלות זרות, מהתקשורת, מארגונים ומיחידים. הוא השתמש בהרבה סוכנים חשאיים ודיפלומטים בכדי להפריע למתרגלי הפאלון גונג בחו"ל. הם הרחיבו את הרדיפה למדינות הדמוקרטיות, פוגעים ישירות בעמוד השדרה המוסרי של העולם הדמוקרטי.

משפטו ציבורי של ג'יאנג: בכדי למנוע את חשיפת וגינוי מעשיו המרושעים בידי הקהילה הב"ינ, ג'יאנג הקריב את האינטרסים הטובים ביותר של סין באמצעות ויתורים כלכליים גדולים ואפילו העביר בעלות על שטחים למדינות הרגישות לשיטותיו בתמורה לשתיקתן.

באמצעות עינוי וכליאת מתרגלי פאלון גונג חפים מפשע, באמצעות שקרים והתקפות על הפאלון גונג ואמת-חמלה-סובלנות, באמצעות איומים ושכנוע ממשלות וארגונים בכל רחבי העולם, רדיפה מבישה זאת שהתחיל ג'יאנג זמין, הרסה את הבריאות והאושר של מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם וגרמה להרבה אנשים טובים אילולא כן לבצע פשעים כנגד מצפונם. היא פגעה בעקרונות המצפון הבסיסיים של האנושות ובחוש הצדק. כל אחד בעולם צריך לדעת על שקריו של ג'יאנג והנזק שהוא גרם לו באמצעות רדיפה זאת. לכל אחד יש את הזכות להביא את ג'יאנג לצדק בבית המשפט של לבבות האנשים ע"פ המצפון, המוסר והחוק!

כשג'יאנג יורשע פעם נוספת בבתי המשפט של העולם האנושי, בבתי המשפט של לבבות האנשים ובבית המשפט של המוסר והצדק, הרוע ינוקה שוב באזורים שונים ובלבבות האנשים.

כאשר הרוע יעלם לחלוטין, הוא יוחלף בידי יושר, חמלה וצדק בעולם האנושי ויועיל לכולם בכל רחבי העולם.