(Minghui.org)

ב-6 באפריל 2003, הוזמנו מתרגלים איטלקים לסמינר הצגת הפאלון דאפא בעיר החוף סבונה באזור ליגוריה שבצפון איטליה. יותר מ-40 אנשים מקומיים נכחו בסמינר. מארח הסמינר היה מתרגל איטלקי שהחל בכך ששאל את כולם מדוע הם החליטו להיות נוכחים בסמינר. חלקם אמרו שראו את שהסמינר מדווח בתקשורת, חלק אמר שהעקרונות: אמת, חמלה, סובלנות נגעו ללבם ואחרים אמרו ששמעו על הרדיפה בסין ולכן התעניינו להגיע לסמינר.

המתרגל ענה לכל שאלות הנוכחים, דיבר יותר על התרגול של הפאלון דאפא ולימד את האנשים את ארבעת התרגילים כמו גם תרגיל המדיטציה בישיבה.

אנשים רבים חשו באנרגיה חזקה מהתרגול ואמרו שהם היו בעלי מזל לקבל את ההזדמנות ללמוד את הפאלון גונג. עכשיו יש 4 אתרי תרגול בסבונה.