(Minghui.org)

המורה אמר בג'ואן פאלון

"שדות התרגול שלנו טובים יותר מכל שדות צ'יגונג אחרים. זה טוב יותר מאשר לטפל במחלות שלכם, כל עוד תלכו לתרגל בשדות התרגול שלנו. הפא-שן שלי יושבים בעיגול ומעל שדה התרגול יש מגן שעליו יש פאלון גדול. פא-שן גדול שומר על השדה מעל המגן. השדה הזה אינו שדה רגיל והוא גם לא שדה לתרגול רגיל של צ'יגונג: הוא שדה לטיפוח-תרגול. אנשים רבים שלנו עם יכולות על-טבעיות ראו את השדה הזה של הפאלון דאפא שלנו. הוא מכוסה באור אדום והוא כולו אדום."

יום אחד באביב 1999, תרגלנו תרגול קבוצתי בכיכר ציבורית. אחרי שסיימנו, איש בגיל העמידה אמר לי, "השיטה שלכם טובה מאוד! המגן מעל אתר התרגול כולו מכוסה באור אדום, כל האתר אדום, ויש עיגול מעל המגן. בעיגול זה הבודהא! זה הבודהא!" אז הוא המשיך ואמר "אתם מתרגלים טוב מאוד, בכל גופכם יש אור..."

משיחה איתו, גיליתי שהוא לאמה טיבטי בן 46. כשהיה בן 3 הוא הושאר במקדש. אחרי שבגר הוא הלך לטיבט בחיפוש אחרי טיפוח אמיתי. כמו שהמורה אמר בג'ואן פאלון

"אלה שהולכים לטיבט ברצינות בחיפוש אחרי הדהרמה, אולי יתיישבו שם אחרי שהם הגיעו והם לא יוצאים משם. אלה הם המטפחים האמיתיים"

המורה גם אמר :

"ללאמה בודהיסטי אמיתי חי שקיבל הוראה אמיתית יש יכולות על-טבעיות חזקות מאוד"

הוא היה מסוגל לראות את אתר תרגול הפאלון דאפא שלנו. הוא יכול היה לראות שזה היה מאוד אמיתי.