(Minghui.org)

ב-17 למאי, 2003 יותר מ-1000 מתרגלי דאפא התאספו בוונקובר, קנדה וערכו מצעד מפואר לחגיגת ציון היום שבו דאפא הוצג לציבור לראשונה. התהלוכה עברה ברובע הסיני ובאזור העסקים של וונקובר. סגנונות הריקוד השונים והמספר הרב של המשתתפים במצעד משכו אליו אנשים רבים. מספר רב של צופים אמרו שזה המצעד הטוב ביותר שוונקובר ראתה מזה שנים. היופי של דאפא והתנהגותם השלווה של המתרגלים הותירו רושם עמוק בקהל הצופים.