(Minghui.org)

1 במאי 2003

Dr. Surakiart Sathirathai Minister of Foreign Affairs Kingdom of Thailand Sri Ayudhya Rd Bangkok 10400 THAILAND

הוד מעלתך,

דרישה להתערבות מיידית

אני כותב לך כדי להסב את תשומת לבך למעצרה, ללא הסבר, בבנגקוק של מתרגלת הפאלון גונג האירופית השלווה ושומרת החוק גב' פירג'ו סוונסון. אנחנו מקווים שאתה יכול ליצור קשר באופן מיידי עם הרשויות הרלבנטיות בתאילנד כדי לבקש את שחרורה המיידי של גב' סוונסון. גב' פירג'ו סוונסון התלוותה אל בעלה שכיום עובד בבנגקוק, תאילנד. ב-8:00 בבוקר ב-29/4/03, 6 פקחי הגירה ערכו חיפוש בביתה ולקחו את ספרי וחומרי הפאלון גונג שלה. זהו דבר נורא מכיוון שזכויות האדם של מתרגלי הפאלון גונג מוגנים לבטח על ידי החוקה התאילנדית, ששומרת על חופש האמונה והביטוי.

היא נלקחה אז למשרד ההגירה יחד עם בעלה. בזמן כתיבת שורות אלו, אסור להם ללכת הביתה או לכל מקום אחר. עד עתה היא לא קיבלה כל הסבר על איזה חוק תאילנדי ספציפי היא עברה. עבורנו זה עניין גדול מאוד.

המעצר עלה בקנה אחד עם ביקורו הרשמי לבנגקוק של ראש הממשלה הסיני. יותר מאוחר נאמר לגב' סוונסון שתגורש כי הייתה חשודה - ללא כל הוכחה או הסבר - בארגון משהו שיזיק ליחסים בין סין לתאילנד. התמונה של הסיבה לתקרית מתחילה כעת להתגלות - נראה כי השלטון הסיני הפעיל לחץ על רשויות תאילנדיות לרגל ביקורו של איש הממשלה הסיני כדי לדכא את הפאלון גונג, אותו שלטון רודני רודף בשנים האחרונות באכזריות את הפאלון גונג בגלל הפחד שלו מקבוצות פופולריות כלשהן החושבות באופן עצמאי.

המעצר והגירוש המתוכנן של גב' סוונסון הם בגדר הפרת זכויות האדם המהותיות של אזרח אירופי שקט לחלוטין ושומר חוק. פאלון גונג הוא שקט לחלוטין וגב' סוונסון לא עברה על חוק כלשהו בזמן שהותה הנוכחי והקודם בתאילנד.

מגיפת הסארס הראתה כמה מעט יחס מעניק השלטון הסיני לחיי אדם וכמה הוא רוצה להגן על כוח הסמכות שלו. אנו מקווים שממשלת תאילנד לא תאמין לשקרים של הממשלה הסינית ותגן על חופש האמונה של אנשים ברחבי העולם.

ברחשי כבוד אנחנו ממריצים בעדך לדאוג באופן מיידי לנושא המעצר והגירוש המתוכנן של גב' סוונסון ולעשות כל דבר אפשרי כדי להבטיח השבה מיידית של חירותה, דבר שיהיה גם חשוב למוניטין הבינלאומי של תאילנד כמדינה שמכבדת חירויות בסיסיות וזכויות אדם.

בכבוד רב,

פיטר ג'אוהאל יו"ר