(Minghui.org)

ב-14/6/2003 נערך שיתוף התנסויות טיפוח של מתרגלי דאפא צעירים בבית-הספר מינג הווי שבעיר וושינגטון די סי. המתרגלים הצעירים חלקו ביניהם את חוויותיהם, כיצד לשאוף להתאמץ ולחתור קדימה בהתמדה, לטפח את עצמם ביציבות ולהמשיך עם תיקון הפא. הוריהם ספרו על ניסיונם בחינוך ילדים לשיפור עצמם.

המתרגלים הצעירים דקלמו בצורה שוטפת שתי פואמות של הונג יין. לאחר זאת, כל המתרגלים מבית-הספר מינג הווי בצעו את מערכת חמשת התרגילים ושרו שני שירים שחוברו על-ידי מתרגלי דאפא. שיר אחד חובר מנקודת מבט של מתרגל צעיר מסין המקווה שאמו הנמצאת בכלא מטפחת בקביעות, אינה דואגת לו ומבהירה מהר את האמת וחוזרת הביתה. השיר השני היה להבהרת האמת לדודות ולדודים בסין בתקווה שיבינו שפאלון דאפא זה דבר טוב, כדי שיהיה עתיד מזהיר.

מתרגל אחד השמיע קלטת, המתארת כיצד מתרגל דאפא צעיר מבהיר את האמת בתבונה, בשיחת טלפון לרדיו אסיה החופשית, וחושף את המצאת השקרים להשמצת המורה על-ידי משטר ג'יאנג. הקול היה קולו של ילד בגיל ארבע עד חמש. קולו הטהור והרחום העביר את הדאפא ברצינותה ובהדרת כבודה.

כמה מתרגלים צעירים נוספים עלו על הבמה לחלוק את חוויותיהם בלימוד הפא, כשהם מבצעים את התרגילים ומבהירים את האמת. רבים מהם גדלו בארצות נכר, אבל כולם דיברו סינית מבלי להיעזר בפתקים. הדאפא פותחת את בינתם. מתרגל כבן ארבע קרא את ג'ואן פאלון ארבע פעמים, הוא היה מסוגל לשבת עם יתר המתרגלים היותר מבוגרים ולקרוא את ג'ואן פאלון בשטף. שני מתרגלים צעירים מבית הספר מינג הווי דקלמו את ג'ואן פאלון, אחד מהם הוא מתרגל בגיל עשר שדקלם את ג'ואן פאלון בפעם השניה והשני דקלם בפעם הזאת עד ההרצאה התשיעית.

מנהל בי"ס סיני אחר, שהוא גם אביו של תלמיד הלומד בבי"ס מינג הווי, נאם. בנאומו הוא אמר: "אני תומך הנחוש בדעתי בפאלון גונג, ראיתי איזה סוג של תרגול הוא הפאלון גונג, יש לי שתי תקוות, הראשונה, שבית-הספר מינג הווי ישתפר יותר ויותר והשניה אני מקווה שהיבשת (סין) תסיים בקרוב את רדיפת הפאלון גונג". מנהל בי"ס מינג הווי התבטא ואמר, שהסימסטר הבא יחל בספטמבר. במשך החופשה, הילדים בבי"ס מינג הווי ישתתפו בפעילויות בקנה מידה גדול. המתרגלים הצעירים שלנו ייראו במשך המשפט הציבורי של ג'יאנג, בתהלוכת הפאלון גונג במצעד חגיגת יום העצמאות שיערך ב-4 ליולי, ובפעילות שתתרחש ב-20 ליולי הקוראת לסיום הרדיפה.