(Minghui.org)

"הלכתי להציל אנשים" 

ילד בן ארבע לאחר שצפה בקלטת הבהרת האמת בקשר להצתה העצמית בכיכר טיאננמן, אמר לגננת: "המשטרה מרביצה למתרגלי הפאלון- גונג. השוטרים האלה הם אנשים רעים."

לאחר מכן הוא הדגים את תנוחת הישיבה לילדים נוספים בגן. הוא אפילו ביקש ללכת עם מתרגלים לכפרים לחלק חומר של הבהרת האמת. הוא עזר לחלק חומר מדלת לדלת. כשהוא חזר לביתו, אנשים שאלו אותו לאן הוא הלך. "הלכתי להציל אנשים",  הוא השיב.

"אני מצטער, חשבתי שאתה מישהו אחר"

מתרגל מבוגר של פאלון גונג יצא לפרסם חומר הבהרת האמת. הוא הדביק משהו על עמוד שירותים ובו בזמן שלח מחשבות נכונות. פתאום הוא שם לב שמישהו עוקב אחריו. מיד הוא שלח מחשבות נכונות, והמשיך להדביק את החומר של הבהרת האמת. האיש ניגש אליו, אך לפתע אמר: "סליחה , חשבתי שאתה מישהו אחר."