(Minghui.org)

בבוקר ה-22 ליולי, 2003, אלפי מתרגלי פאלון גונג מכל רחבי העולם ערכו משפט סמלי מול גבעת הקפיטול כדי לחשוף באופן כולל את הרדיפה. בשעות אחר הצהרים היתה אסיפה ציבורית באותו המקום שנתמכה בחום על ידי חוגים שונים בחברה. כשכתב שאל מתרגלת חדשה איך ההשתתפות במאורע גורמת לה להרגיש, הגברת שבילתה את רוב שנות חייה בסין אמרה: "נכחתי בכמה ועידות לחלוקת התנסויות, אבל זו הפעם הראשונה שאני משתתפת בפעילות כמו זאת. זה מעודד ומשמח לראות כל כך הרבה אנשים התומכים בדאפא. באמת שעלינו לטפח היטב!

ספסל השופט ממוקם מול גבעת הקפיטול. מתרגל שעזר לתכן את המאורע אמר: "שלושה שבועות לא היו מספיק זמן כדי לרשום את כל הפשעים שג'יאנג זמין ומשרד ה-610 ביצעו בארבעת שנות הרדיפה. למרות שהמשפט הסמלי הזה מוגבל על ידי זמן וזה בלתי אפשרי לכסות כל היבט של הרדיפה, אנו מאמינים שזה יעזור לאנשים להבין את העובדות באופן מקיף ועמוק יותר וגם יספק עידוד לכולם."


ספסל השופט ממוקם מול גבעת הקפיטול. מתרגל שעזר לתכן את המאורע אמר: "שלושה שבועות לא היו מספיק זמן כדי לרשום את כל הפשעים שג'יאנג זמין ומשרד ה-610 ביצעו בארבעת שנות הרדיפה. למרות שהמשפט הסמלי הזה מוגבל על ידי זמן וזה בלתי אפשרי לכסות כל היבט של הרדיפה, אנו מאמינים שזה יעזור לאנשים להבין את העובדות באופן מקיף ועמוק יותר וגם יספק עידוד לכולם."


התובע מקריא את ההאשמות


התובע מקריא את ההאשמות

השופט פותח במשפט


תשעה עדים עלו לדוכן כדי לחשוף 1) את האופן בו ג'יאנג עקף את שאר המנהיגות ובמו ידיו החל "מסע להשמדה" 2) את המערכת הפלילית של ה-610 ומדיניותה להשמיד את הפאלון גונג 3) את הדיכוי שמשתרע אל מעבר לים 4) את השקרים השונים ממשטרו של ג'יאנג המסייעים לקיים את הרדיפה 5) את העינויים ואת מדיניות משרדי ה-610 של "להשמיד אותם פיסית" 6) את הדיכוי והשליטה במוחות אנשים על ידי ג'יאנג זמין ומשרדי ה-610.

נציגי הפאלון גונג מכל רחבי העולם עם כרזות שעליהן רשום שם ארץ המולדת שלהם ומילים כמו "עצרו את הרדיפה", "הצילו את צ'ארלס לי בדחיפות" ו"הביאו את ג'יאנג זמין לצדק".

אלפי לבבות מלוכדים כאחד

תצוגות המנציחות את המתרגלים שמתו כתוצאה מהרדיפה


קבוצות שונות תומכות באסיפת המתרגלים הפומבית, מגנות את הרדיפה ומראות את תמיכתן ב"אמת-חמלה-סובלנות". יותר משלושים ארגונים לא ממשלתיים הגיעו כדי לתמוך באסיפה הציבורית של המתרגלים ומספר חברים בקונגרס הגיעו כדי לנאום נגד הפרת זכויות האדם וחופש האמונה. כל אחת מהכרזות שליד הבמה מסרה את השם ואישרה את התמיכה של פקידים ממשלתיים שרצו לבוא ולא יכלו להגיע באופן אישי.
המתרגלים שהשתתפו באסיפה הציבורית הציגו באופן בולט כרזות ושלטים רבים החושפים את הרדיפה

הכנות לפני המשפט

שלושת השופטים