(Minghui.org)

פשע של רצח עם, פשעים נגד האנושות, פשע של עינויים

ה-13 באוגוסט, 2003 מתרגלי פאלון גונג נרדפים כעת כבר ארבע שנים. בסין, מאות אנשים נהרגו, אלפים עצורים במחנות עבודה ובמוסדות פסיכיאטריים, מאות אלפים עצורים. בבלגיה ובארצות אירופיות אחרות, כגון ארה"ב, קנדה ואוסטרליה, אנשים מוטרדים על ידי השלטון הסיני, שמות מוכנסים אל רשימות שחורות ונעשים ניסיונות להגביל את חופש ההתכנסות והדיבור . מסע ההשמצות וההכפשות שנועד להכתים את מתרגלי הפאלון גונג ממשיך ללא הפוגה.

ג'יאנג זמין המנהיג הקודם של המפלגה הקומוניסטית הסינית, אחראי לרדיפה זאת. פעולה בינלאומית החלה בכדי להביא אותו לצדק ולמצוא אותו אחראי עבור פשעיו. מתרגלי פאלון גונג בלגים משתמשים בחוק הבלגי החדש נגד רצח עם בכדי להגיש תלונה נגד ג'יאנג באשמת רצח עם, פשעים נגד האנושות ועינויים ובדרך זאת, לאפשר לעולם לדעת את האמת, להציל יותר יצורים חיים ולעזור לעצור רדיפה אכזרית זאת .

בנינו עצומה מקוונת לתמיכה בתביעה ואנו מזמינים את כל האנשים טובי הלב בעולם לחתום על העצומה ב: http://www.fldf.be/justice.html

אגודת הפאלון דאפא הבלגית