ניו יורק (FDI): לאחר שנחטף מספר פעמים וסבל מהתעללותם של שוטרים מקומים בגלל   תירגול הפאלון גונג, חקלאי בן 56 ממחוז היילונגג'יאנג הוזן בכפייה במים רותחים.    הוא הלך וכחש, לא היה מסוגל לעמוד בכוחות עצמו והוא נפטר בכלא הסיני ב- 8 באוגוסט    2003.

מר שוהוון ג'אנג, חקלאי שהתגורר בעיירה פאנגטאי, נפת הולאן, מחוז היילונגג'יאנג,    התחיל לתרגל פאלון גונג בשנת 1994. במשך השנים שלאחר מכן מידת הפופולריות של הפאלון   גונג בציבור הסיני הלכה וגברה במהירות רבה בגלל היתרונות בבריאות ובהרגשה הכללית.    באפריל 1999, ה- Associated Press ציטט את הממונה על תחום הספורט בשלטונות הסיניים   שאמר שבסין יש יותר מ- 70 מיליון מתרגלי פאלון גונג.

אך ביולי 1999, מנהיגה הקודם של סין, ג'יאנג זמין, הטיל איסור על התרגול - ובכך   פעל בניגוד להחלטתם של חברי הוועדה המתמדת של הפוליטבירו, שבאותה עת צידדו בפאלון   גונג, בנוסף לראש ממשלת סין. על פי דיווחים מסין, לאחר יולי 1999, כתוצאה מהנחייתו   של ג'יאנג לכל רמות השלטון "להשמיד" את הפאלון גונג, מר ג'אנג -- כמו   אלפים, אולי מליונים מעמיתיו המתרגלים - נחטף ונעצר שוב ושוב ע"י שוטרים מקומיים   כיוון שסירב להתכחש לפאלון גונג.

עינויים ואיומים כמענה לשביתת רעב

על פי הדיווח, באפריל 2003, שוטרים מתחנת המשטרה של העיירה ארבא עצרו את מר ג'אנג   כיוון שהפיץ בציבור עלונים שחשפו הפרות זכויות אדם נגד מתרגלי הפאלון גונג. בשנים   האחרונות, בהן הפאלון גונג עבר דמוניזציה בכלי התקשורת הלאומיים של סין, מתרגלים   מכל רחבי סין לקחו על עצמם מאמצים יסודיים כדי לספק לחבריהם האזרחים את המידע על   רדיפת הפאלון גונג באמצעות הפצת עלונים, קלטות וידאו וחומרי הסברה נוספים.

על פי הדיווחים, כדי למחות על מעצרו, מר ג'אנג שבת רעב במשך יותר מ- 90 יום במרכז   המעצר הנפתי, שם הוחזק במעצר.

ב- 12 ביוני 2003, הוא הובא לבית דין מקומי כדי להישפט על ה"פשע" של   הפצת עלונים. בני משפחתו תארו את מצבו כ"עור ועצמות בלבד", אמרו שפניו    "היו חיוורות, עיניו סגורות היטב והוא לא היה מסוגל לעמוד [בכוחות עצמו]".    עדי ראיה סיפרו שמר ג'אנג ספג בעיטות משוטר מחוץ לבית המשפט למרות שלא היה מסוגל   אפילו לעמוד בכוחות עצמו וקהל קטן של עוברי אורח התבונן במתרחש. אחד מעדי הראיה   סיפר שהשוטרים צעקו על מר ג'אנג: "אתה תלמד את הלקח כשנחזור [למרכז המעצר]!"

לאחר מכן, מר ג'אנג נידון לחמש שנות מאסר כיוון שלא התכחש לאמונתו ועל פעולותיו   לחשיפת הרדיפה.

על פי הדיווחים, בחודש יולי, סוהרי הכלא הזינו את מר ג'אנג בכפייה במים רותחים   וגרמו לדימומים בצואה במשך עשרת הימים שלאחר מכן.

בתחילת אוגוסט, מר ג'אנג נשלח לכלא הולאן שבעיר הרבין, שבעבר נקרא כלא גהג'י.    על פי הדיווחים, ביום בו הוא הועבר מר ג'אנג היה "על סף מוות כתוצאה מהעינויים   האכזריים".

הנהלת כלא הולאן, שחששה ממצב בו תוטל עליה האחריות למצבו של מר ג'אנג, אמרה לבני   משפחתו: "רשויות מרכז המעצר הם שגרמו למצבו של ג'אנג. קיבלנו אותו רק בגלל   ההוראות שקיבלנו מדרגים בכירים".

כמה ימים מאוחר יותר, בבוקרו של ה- 8 באוגוסט, מר ג'אנג נפטר בכלא הולאן.

פקידים סיניים רשמיים מאשרים את מותו

בראיון טלפוני שערך עימו מרכז המידע של הפאלון דאפא ב- 9 באוגוסט, וואנג יופנג,    מפקד מרכז המעצר של נפת הולאן, הידוע כאחראי למותו של מר ג'אנג סירב בהתחלה לענות   על שאלות. הוא רק חזר ואמר "איך ידעתם?"

אך מאוחר יותר, המפקד וואנג אמר למרכז המידע של הפאלון דואפא שמר ג'אנג אכן נפטר.    פקידה בכלא הולאן שבמחוז הילונגג'יאנג, אשר ביקשה להישאר בעילום שם, אישרה גם היא   את מותו של מר ג'אנג רק ימים ספורים לאחר שהגיע לכלא.

אנשים שעל פי הדיווחים אחראים באופן ישיר לעינויו ולהריגתו   של מר שוהוון ג'אנג

Chief of the detention center: Wang Yufeng, 86-451-57343203 (o), 86-451-57332968   (h)   Deputy Chief: Zhao Liangui, 86-451-57343203 (o), 86-451-57322567 (h)   Doctor of the detention center: Wang Jianxin, 86-451-57343203 (o), 86-451-57335811   (h)   Hulan County Police Department Deputy Chief: Wang Gongchao, 86-451-55261664   (h), 86-13903665976 (c)