(Minghui.org)

תחת פיקוח של משרד ה-610 של העיר פויאנג, קציני משטרה ממשטרת פויאנג עצרו ואסרו את מתרגלת הפאלון דאפא פאן וונפאנג ב-25 במאי, 2003. ב-26 במאי, קשרו את עיניה, כיסו אותה ובחשאי העבירו אותה למרכז המעצר של מחוז לינצ'ואן, שם היא נאסרה.

פאן וונפאנג פתחה בשביתת רעב כדי למחות על הרדיפה הבלתי חוקית נגדה. ראש משרד ה-610 בפויאנג עודד עינויים ממושכים על ידי האכלה בכפייה אכזרית לפאן וונפאנג. אלו האנשים שהשתתפו: צ'י צ'אנג-גאנג, ראש מרכז המעצר; וו גואנג'יה, סגנו; לין פינג; לי ג'יאודאו; צ'ין פא-יי; ג'ואו צ'ינגיואו; ליו גאנג, סגן המושל של מחוז לינצ'ואן; וואנג יומין, ראש מחלקת הביטחון של המשטרה.

במהלך מפגשי עינוי ההאכלה בכפייה, הורה ראש מרכז המעצר לשבעה או שמונה גברים שהיו מכורים לסמים, גנבים, שודדים, לדחוף אותה כלפי הרצפה. מספר אנשים החזיקו את זרועותיה ורגליה, וכמה משכו את שערה ופרצופה. אסיר ענק ומחוספס שאחז מפתח ברגים מתכוונן מפלדה השתמש בידית שלו כדי לפתוח בכוח את פיה של המתרגלת. הוא השתמש בכל כוחו בכדי לדחוף את הכלי לתוך פיה, עד שהוא הגיע לגרונה. היא סבלה כאב נוראי ונאבקה על חייה. רוב שערה נקרע ואפה ואזניה דיממו. היא איבדה שמונה שיניים, והשאר היו רופפות. היא לא יכולה יותר ללעוס. פיה היה עקוב מדם, ודם נטף ממנו. זה היה מחזה נורא. לעיתים, בשל העינוי הקשה היא איבדה את השליטה בשלפוחיות והתעלפה.

פעמים רבות השוטרים הכניסו לגרונה בכוח ובפראות תמיסה הכוללת פלפל, או סמים בלתי ידועים ואבקת חלב. יום אחד הם הפשיטו אותה מבגדיה בעת ההזנה הכפויה הזו. השומרים ייסרו אותה והשפילו אותה. כתוצאה מהעינוי הנוראי גופה של פאן וונפאנג, שהיה בריא, התדרדר להיות עור ועצמות. היא חלשה ביותר, לא יכולה יותר לדאוג לעצמה, ועלולה לאבד את חייה בכל רגע.

למרות מצבה השביר, בפקודת משרד ה-610 בעיר פויאנג, התובע של איזור יינג של העיר פויאנג ובית המשפט המקומי המשיכו לרדוף אותה. ב-3 בדצמבר, 2004, סחבו את פאן וונפאנג לבית המשפט של פויאנג על אלונקה, והיא הובאה למשפט.

ב-20 ביולי, 1999, שלטונו של ג'יאנג התחיל ברדיפה אכזרית נגד מתרגלי פאלון גונג בכל רחבי סין. פאן וונפאנג נחטפה למרכזי מעצר שבע פעמים, הוחזקה במרכזים לשטיפת מוח פעמיים, ונאסרה במחנות לעבודה בכפייה שלוש פעמים.

אנחנו פונים בבקשה לכל האנשים הרחומים לעזור ולשים לב בקפדנות לרדיפה של מתרגלי הפאלון דאפא –ובהתייחס למצבה של פאן וונפאנג, אנא הרימו את קולכם, גנו את הדיפה המרושעת והגנו על האנשים טובי הלב.