כמה ימים לאחר שחרורה של שיונג ווי ממחנה העבודה בסין, התפרסמה הכתבה הבאה בעיתון "צומת השרון".

נא ללחוץ על העמוד הרצוי בכדי לצפות בו.

tsharon2

tsharon1

tsharon3

tsharon4