(Minghui.org)

גב' לו יאנה, מתרגלת פאלון גונג ומורה לשעבר במכללה המקצועית הראשונה בעיר לונגקואו, במחוז שאנדונג נרדפה עד שהגיעה לעוני ועד היותה חסרת-בית. עם בתה הפעוטה, בת פחות מחודש ימים, היא נלקחה בכוח חזרה לעיר לונגקואו ונכלאה ע"י משטרת עיר לונגקואו ממחוז קיאנשאן, מחוז אנהוי, במרחק של כ- 500 ק"מ. הכריחו אותה לחתום על הצהרה שהיא מוסרת את בתה הפעוטה בת פחות מחודש ימים לטיפולה האומן של משפחתה. גב' לו סרבה לציית להם וכתבה במקומה הצהרה אחרת, שהמשטרה לא העזה לקבל.

הכתוב מטה היא הצהרתה של גב' לו:

שמי לו יאנה ואני מתרגלת פאלון גונג. בגלל שבעלי דיאו שיהוי ואני המשכנו להאמין באמת-חמלה-סובלנות, עתרנו לפי החוק והבהרנו את העובדות אודות הפאלון גונג - אנו סובלים מרדיפה. כעט, אנו עצורים באופן בלתי חוקי ואיבדנו את חרותנו האישי, לכן אינני יכולה לדאוג בעצמי לבתי הפעוטה שאנשאן בת הפחות מחודש ימים, ואולצתי למסור אותה לטיפול אומן אצל חמותי.

רדיפת הפאלון גונג שהוטלה ע"י ג'יאנג זמין הפרידה בין אמא ובת, בין אבא לבת ובין בעל לאשה! אבל העננים הקודרים לא יכולים לחסום את השמש לעד. השבת מוניטין הפאלון גונג הוא רק עניין של זמן. בחיים האלו, אני בוודאות אקח לבית המשפט את אלו שאחראים ישירות או בעקיפין לרדיפת משפחתי ואראה בם נושאים באחריות לפי החוק. אם לרוע המזל אמות, תמשיך בתי על פי רצון זה. כתב זה הוא מסמך רשמי שמשמש ראייה שכל משפחתי נרדפת. לו יאנה

גב' לו מוחה בימים אלו כנגד הרדיפה באמצעות שביתת רעב. היא מוחזקת בסודיות ובצורה בלתי חוקית בבית החולים בהאי, שם מזריקים לה טיפות דרך הורידים. לקרובי משפחתה לא נותנים לבקרה.

מס' הטלפון במשרדו של מנכ"ל הביטחון הציבורי של עירית לונגקואו: 86-535-8517840 מס' הטלפון של מח' אדמיניסטרציה במשרד הממשל של עירית לונגקואו: 86-535-8517257 מס' הטלפון של החטיבת משטרתית הפלילית: 86-535-8517102 מס' הטלפון של כיתות לשטיפת מוח בשיאדינג'יה: 86-535-8622610 מס' הטלפון במכללה המקצועית הראשונה בעיר לונגקואו: 86-535-8559181