(Minghui.org)

ב-19 ביוני, 2004, ערכו מתרגלי פאלון גונג צעדה במרכז העיר ההומה של וינה. תושביה של העיר המכובדת שזכתה לפרסום עולמי הודות לתרבותה ולמוסיקה שלה התרגשו מאוד. התהלוכה כללה מופע מחול המורכב בין היתר מריקוד פרח הלוטוס, ריקוד סלסלת הפרחים, וריקוד מניפות. הריקודים הוצגו על-ידי מתרגלות פאלון גונג לבושות  בבגדים סינים מסורתיים צבעוניים.