(Minghui.org)

ב- 7 למאי 2004, מר ג'וזף האקט, מזכירו האישי של שר החוץ האירי חבר הפרלמנט בראיין קוהן טי.די, כתב מכתב בשמו של השר למתרגל פאלון גונג, בנוגע לזכויות האדם בסין, בפרט לגבי ההתעללות וההתנהגות הבלתי הולמת כלפי מתרגלי הפאלון גונג בסין.

7 במאי, 2004

מר או'קונור היקר,

שר החוץ האירי, חבר הפרלמנט בראיין קוהן טי.די, הורה לי להודות לך על המכתב ששלחת לאחרונה בנוגע ליחס כלפי מתרגלי פאלון דאפא בסין.

הממשלה מתייחסת ברצינות לדאגה לזכויות האדם בסין, כולל אלה של מתרגלי הפאלון דאפא. הנושא של היחס כלפי אלה הנאמנים לפאלון דאפא הועלה הן משני הצדדים והן באמצעות מסגרת הדיאלוג הרשמי בין האיחוד האירופי לבין סין לגבי זכויות האדם, שהחל ב- 1996. באמצעות הדיאלוג, האיחוד האירופי חולק עם סין את נסיונו בתחום ההגנה והשמירה על זכויות האדם, ודוחק בסין לשפר את זכויות האדם באופן כללי, ובמיוחד בהתייחס לחופש ביטוי, דת ואמונה, שיש להם השפעה מיוחדת על מתרגלים אינדיבידואלים של פאלון דאפא.

כפי שאתה יודע, הישיבה האחרונה של הדיאלוג בין האיחוד האירופי לבין סין לגבי זכויות האדם התקיימה בדבלין, ב- 26 וב- 27 בפברואר, בשנה שעברה. בדיאלוג, אירלנד, כיו"ר האיחוד האירופי, דנה עם סין בתחום רחב של נושאים לגבי זכויות אדם העומדים על הפרק, כולל במקרים אינדיבידואליים החשודים כהפרת זכויות אדם, וברדיפה של מתרגלים של פאלון דאפא. הרשויות הסיניות ממשיכות להתייחס למקרים שהועלו ואנו קיבלנו מספר תגובות.

ברצוני לנצל הזדמנות זו להבטיח לך כי הממשל ימשיך לעודד את הרשויות הסיניות לכבד במלואן את זכויות האדם של כל אזרחיה, ולהפנים את ההתחייבות שניתנה בפסגה האחרונה בין האיחוד האירופי לבין סין (בייג'ינג, אוקטובר 2004), לפעול למען השגת תוצאות משמעותיות וחיוביות יותר במצב זכויות האדם במדינה.

ג'וזף האקט מזכיר אישי.