(Minghui.org)

יום ה-10 בדצמבר היה יום זכויות האדם הבין-לאומי. באותו יום, מול שגרירות סין בתאילנד, המשטרה התנגשה עם קבוצת מתרגלי פאלון גונג שמחו בשקט במקום. פקידי השגרירות הסינית הסיתו את  המשטרה התאילנדית לנהוג כך. זוהי התעללות רצינית בזכויות האדם של המתרגלים.


מתרגלים מוחים על פעולות אלימות של המשטרה הסינית

במחאה על אונס מתרגלות פאלון גונג על ידי שוטר מושחת בשם הא שיאו-ג'יאן מהפרובינציה הה-ביי, ובקריאה לסיום הרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג, מתרגלים ישבו בשקט במשך מספר ימים רצופים, במדרכה שמול השגרירות הסינית. אנשים רבים תמכו במאמצי המתרגלים.


המשטרה מחפשת בתיק של מתרגל


שוטר בלבוש אזרחי בודק את דרכונו של מתרגל


המשטרה מאלצת מתרגלים לעזוב

העיתון התאילנדי וורלד ג'ורנל (World Journal)  פרסם מאמר על פעילות זו ב- 9 בדצמבר 2005. אבל מאז ה- 9 בדצמבר, שוטרים רבים באו למקום לסלק את המתרגלים בטוענה של בדיקת המסמכים שלהם. במיוחד קרוב לשעת צהריים ב- 10 בדצמבר, מספר שוטרים ורכבי משטרה נכנסו ויצאו משגרירות סין. תחת פיקודה של שגרירות סין, תריסרי שוטרים ושוטרים בלבוש אזרחי עברו את הכביש, חיפשו בתיקים של המתרגלים, גררו אותם והשליכו את הכרזות שלהם וכך גרמו להפרעה גדולה. כאשר המתרגלים סיפרו למשטרה את האמת על פאלון גונג וחשפו את מעשיה הרעים של שגרירות סין, שוטרים אחדים אמרו שלא רצו לבוא אך השגרירות הסינית ביקשה מהן לעשות את זה.


אישור ידו הפצועה של מתרגל בן 14


תיק של מתרגל קרוע