(Minghui.org)

מטפחת פאלון גונג גב' צ'יו גואו-יינג, ששימשה גזברית במנהלת בתחום בורה-אוו במחוז וו-יי, שבפרובינציית ג'ה-ג'יאנג. עונתה עד אובדן הכרתה, ונפטרה בביה"ח מס' 1 וו-יי.

לפני שתרגלה פאלון דאפא, גב' צ'יו גואו-יינג סבלה ממחלה חשוכת מרפא. אחרי שתרגלה פאלון דאפא, כל מחלותיה נעלמו והיא נראתה שונה לגמרי. אחרי שהרדיפה המרושעת החלה מאז ה-20 ביולי 1999, גב' צ'יו התעקשה לתרגל פאלון גונג ולא היה לה כל רצון לכתוב דבר כנגד רצונה [לא הסכימה לחתום על השמצת הפאלון גונג, ועל ערבות אישית להפסקת התרגול והטיפוח בשיטה – המת']. היא נשלחה למרכז לשטיפת מוח, ורודפיה המשיכו להטרידה ולפקח על פעולותיה, מה שפגע באופן רציני במצבה הנפשי. במקביל הם לחצו על בעלה למנוע ממנה מלתרגל פאלון דאפא. אחרי הרדיפה הכפולה הזו, גב' צ'יו נכנסה למצב של חוסר הכרה ונפטרה בביה"ח וו-יי מס' 1.

מאז ה-20 ביולי 1999, במשך כל החגים, השוטרים מ"משרד 610"[1] וממחלקת הביטחון הציבורי של מחוז וו-יי הטרידו מטפחי פאלון גונג. ב-13 ליוני 2005, ג'יאנג שואה-הואה ממשרד 610, סגן המנהל וואנג קאנג-יון ממחלקת החינוך ורודפים אחרים, חטפו מטפחי פאלון גונג, כמו מר ג'ואו ליאנג-הואה, מורה בביה"ס יסודי סאן-גאנג שבעיר ליו-צ'נג, מחוז וו-יי, פרובינצית ג'ה-ג'יאנג. הם לא הרשו למורים אחרים ליידע את משפחתו. מר ג'ואו נשפט באופן בלתי-חוקי ונכלא לשלוש שנים. באותו הזמן, הרודפים חטפו את אשתו, גב' לי ליאנג-סויי, בטענה שהיא כביכול מגינה על פושעים. אף על פי שלאחר מכן שוחררה, ב-11 לאוקטובר, גב' לי נחטפה שוב ונשלחה למרכז שטיפת המוח ג'ין-הואה. ילדם בן ה-6 נשאר בבית. הם מאמינים בצורה נחושה בדאפא, ונעצרו באופן חוזר ונשנה.

[1] משרד 610 : סוכנות שהוקמה במיוחד כדי לרדוף את הפאלון גונג, עם סמכות בלתי מוגבלת על כל רמה של ניהול במפלגה ובכל המערכות הפוליטיות והשיפוטיות האחרות