(Minghui.org)

הסימן הסיני למונח “עצלות” מורכב משני סימני משנה: “לב”, או “מחשבה” והשני “להתפלש” או “להתענג”. הסימן השני “להתענג” מורכב אף הוא משני סימני משנה שמשמעותם “קשור” והשני “עול”. הסימן “להתענג” מצביע על דחייה או סחבת, והמושג “עצלות” משמעותו להתכוון לדבר מה מבלי לפעול לביצועו. משמעותו התרשלות ואי-רצינות בעבודה.

אנשים שאינם מתרגלים שואפים לחיות חיים קלים ונוחים, ואינם מוכנים לתת מעצמם או לאבד משהו. אך העיקרון "אין הפסד- אין רווח" הוא אמת ביקום. איך אדם יכול לקבל תוצאות מבלי לשלם עליהם במאמצים? יש אימרה: ”כאשר האנשים חרוצים, האדמה לא תהיה שוממה".

עצלות היא מכשול ענק שעומד בדרך הטיפוח. היא מבחן שחייבים לעבור והחזקה שחייבים לוותר עליה. ממש כמו שש התשוקות ושבעת הרגשות שצריך לרסן.

עצלות באה לידי ביטוי בהרבה צורות. למשל, להתעצל לעשות את התרגילים בכל יום, להתעצל ללמוד את הפא, להתעצל להבהיר את האמת לציבור ולהפיץ את הפא כדי להציל יצורים חיים. היא סימן של מחסור בכוח רצון וסימן למחסור באמונה בטיפוח. היא מעידה על הכרה עיקרית חלשה והרגל של התרשלות.

אנו עוזרים לתיקון הפא לצד המורה שלנו מעל לשש שנים, והצלחנו לעבור מבחנים רבים ומצוקות רבות. בשלב הסופי הזה של תיקון הפא, בזמן שהרוע נלחם על חייו, איך אנו יכולים להתעצל או להיבלם על ידי הרדיפה אחרי נוחות? בואו נשתמש בכוחות האלוהיים שלנו בכדי לפעול היטב, להתנתק מכל הקשרים שנכפו עלינו על ידי היקום הישן, ולפעול בנחישות לסיים את תיקון הפא ולעשות את שלושת הדברים היטב, להציל אפילו יותר יצורים חיים, ולמלא את הנדרים שנדרנו לפני זמן רב.