(Minghui.org)

אשה צעירה מג'ין-צ'נג, פרובינצית שאנשי, שטיפחה אמת, חמלה וסבלנות, נכלאה באופן לא חוקי ונרדפה בכלא הנשים בעיר יו-צי למשך שלוש שנים. היא רק בת  22.

שמה של הצעירה הוא וואנג שו-לאן. לפני יותר משלוש שנים, כאשר הייתה רק בת 18, היא נידונה באופן לא חוקי לשמונה שנים בכלא. בשל ההתעללות בכלא, עיניה נפגמו באופן קיצוני וחומרת הפצעים על גופה בלתי נסבלים.

הוריה של וואנג שו-לאן גם הם נידונו לכלא בשל התרגול בפאלון דאפא. אמה נידונה לחמש שנות מאסר בכלא והיא עכשיו כלואה בתא מספר 4, באותו כלא כמו בתה. אביה של וואנג שו-לאן היום כלוא בכלא ג'ין-צ'ונג, שאנשי, לכמה שנים.

וואנג שו-לאן נעצרה באופן לא חוקי והייתה עצורה פעמיים. ביוני 2001, גברת וואנג בת ה-17 ועוד מתרגלת צעירה הניפו שלט שרשום בו, "פאלון דאפא הוא טוב" בכיכר טיאן-אן-מן. שוטר ממפקדת המשטרה בעיר ג'ין-צ'נג כלא אותה במרכז המעצר צ'נג-צ'ו בעיר ג'ן-צ'נג. כאשר וואנג שו-לאן נלקחה לראשונה למרכז המעצר, פניה היו זוהרים ובריאים והיה לה גוון עור מושלם. אחרי שעונתה קשה כמה חודשים במעצר היא החלה לפתח סימפטומים חמורים בבלוטת התריס.

זמן קצר לאחר שגברת וואנג שוחררה, היא נעצרה בפעם השנייה בתחילת 2002 (תאריך מדויק לא ידוע), כאשר מלאו לה 18 שנה. במטרה לסחוט "הודאה" ממנה, שוטר השתמש בשיטות עינוי אלימות.

לפי הדיווחים, השוטר ניצל את גילה הצעיר של וואנג שו-לאן ואת תמימותה, ועקב אחר מספר הביפר שלה, שנמצא אצל מתרגלי פאלון דאפא שנעצרו. בנוסף, הם תכננו לעשות את המעצרים הללו ל"מקרה הכי חשוב במדינה". דווח ששוטר השתמש בנשק כאשר הם עצרו את מתרגלי הפאלון דאפא. בין המתרגלים העצורים, שני מתרגלים מג'נג-ג'ואו נורו ברגליהם. לאחר מכן, שוטר עינה את המתרגלים הללו באופן חמור, שפך עליהם מים, הטביע אותם, ולאחר מכן הימם אותם עם אלות חשמל כשהם רטובים.

וואנג שו-לאן נידונה באופן לא חוקי לשמונה שנות מאסר בכלא. נכון להיום היא מוחזקת בפרובינצית שאנשי בכלא הנשים בעיר יוסי, במחלקה מספר 3. כל המתרגלות שנעצרו יחד איתה נידונו ליותר מחמש שנים וכלואות בכלא זה, והרבה מהן עונו באופן חמור.

כאשר וואנג שו-לאן נעצרה בפעם השנייה, הסימפטומים של בלוטת התריס אצלה כבר היו מאוד חמורים ועיניה היו פגומות באופן חמור עד למצב שגלגלי העיניים שלה נראו בולטים מאוד מתוך שקעי העיניים. הכאב וחומרת הפצעים על גופה כתוצאה מעינוי אלים הם עדיין בלתי נסבלים אפילו עכשיו.