(Minghui.org)

חבר אחד של מתרגל פאלון גונג הוא מפקד של תחנת משטרה מקומית. יום אחד, השניים נפגשו ברחוב. המתרגל חשב שהשוטר נראה חולה, עם גוון פנים צהבהב. במשך השיחה אמר מפקד המשטרה למתרגל שהתפתחו אצלו סוכרת וכמה סיבוכים אחרים. הוא חיפש מרפא בכל מקום, אך ללא הועיל. המתרגל יעץ לו באדיבות לתרגל פאלון גונג. מפקד המשטרה אמר: "אני יודע שפאלון דאפא טוב. אבל אתה חושב שאדם כמוני שמשרת במשטרה יכול עדיין לטפח? האם המורה לי ידאג לי?" המתרגל ענה: "המורה לי לא מסתכל על העיסוק שלך, אלא על לבך. ככל שיש לך מחשבות אדיבות לגבי הדאפא בעבודה, ותנסה ככל יכולתך להגן על מתרגלי פאלון דאפא, אתה תקבל ברכה מהדאפא."

מפקד המשטרה הנהן להסכמה, ושאל את הספרים "ג'ואן פאלון" ו"דרך השלמות הגדולה של פאלון דאפא" מהמתרגל. שבוע לאחר מכן נפגשו השניים בשנית. הפעם היה גוון פניו של מפקד המשטרה ורדרד והוא נראה במצב רוח טוב. הוא אמר למתרגל בשמחה: "המורה לי דואג לי. רק התחלתי ללמוד את הפא לפני כמה ימים, ומחלות שפקדו אותי במשך שנים נעלמו כולן. פאלון דאפא הוא מופלא! הוא כל כך טוב!"

הוא גם סיפר למתרגל את הסיפור הבא: "לפני כמה ימים, אדם בא לתחנת המשטרה לדווח על מתרגל מסויים. אמרתי לו: 'האם זה שאנשים אחרים מחלקים פליירים נוגע לך? ג'יאנג זמין איבד את כוחו. אתה עדיין רוצה ללכת אחריו עד הסוף? אם תמשיך לדווח על אנשים אחרים, אני אעצור אותך באשמת הפרעה לסדר הציבורי!' לאחר שהקשיב לדברי הוא הלך מבלי להוסיף מילה."