(Minghui.org)

פעילויות להצגת הפאלון דאפא בקנה מידה נרחב נערכו בג'יאן-יאנג, סצו'אן לפני ה- 20 ביולי 1999

 

תרגול ולימוד של פאלון דאפא

תרגול ולימוד פאלון דאפא, הוראת התרגילים ללא תשלום