הרוח הרעה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בוחרת ללכת נגד הדאפא, ונגזרה עליה כלייה יסודית ע"י אלוהיות היקום, לפני שהפא מגיע לעולם האנושי. כל אנשי העולם שהצטרפו עקב מגוון סיבות למק"ס או לארגונים שונים של המפלגה, נושאים כתוצאה מכך את חותם הרוע, חותם החיה. אם הם יכולים להזדרז ולפרוש מהמפלגה, מ"ליגת הנוער" ומ"ליגת החלוץ הצעיר", ולמחוק את חותם הרוע, אז כאשר שינויים מרעידי ארץ יתרחשו העתיד הקרוב בעולם האנושי, וכאשר יגיע יום הדין של המפלגה המרושעת, הם יוכלו לחמוק מהאסון שהביאה המק"ס.

אנשים בסין שימצאו זאת כמסוכן, או שבאופן זמני אינם רוצים להודיע בפומבי את מצבם ואת שמותיהם, יכולים להשתמש בכינויים, שמות-עט או קיצורים כדי להצהיר על פרישתם מהמפלגה, מ"ליגת הנוער" ומ"ליגת החלוץ הצעיר". תלמידי דאפא בסין שרוצים להצהיר על פרישתם מהמפלגה לאחר שראו בבהירות את טבע הרוח הרעה – גם הם יכולים לנהוג כך.אלוהויות הן רחומות לאנשים, ומסתכלות רק ללבבם, כך שבפרישה מהמפלגה יש לכינוי של האדם את אותו האפקט שיש לשמו. אם אנשי העולם בוחרים להמשיך ולהיות אלמנט של המפלגה המרושעת זה אומר שהם בוחרים להיות מסולקים יחד עם המפלגה בזמן המיועד לכך, ולאבד את עתידם.

אלו שבוחרים לפרוש מהמפלגה ולמחוק את חותם החיה מגופם מהר ככל האפשר, בוחרים לעצמם עתיד. אנשים שיש עליהם חותם החיה: אנא אחזו בהזדמנות היסטורית בת-חלוף זו.