(Minghui.org)

במשך יותר מחמש שנות רדיפה בסין העממית, עשרות מיליוני מתרגלי פאלון דאפא סבלו מעינויים שונים. באותו זמן עשרות מיליוני מתרגלי פאלון דאפא סימנו נתיב מפואר והתגברו על מצוקה או הצילו יצורים חיים בצורה חלקה יחסית, ובאופן מכובד מלכתחילה. עורכי אתר מינג-הוי (הגירסה הסינית של קלירויסדום) ימשיכו לאסוף, לארגן ולפרסם מאמרים על עובדות הרדיפה במטרה להמשיך לחשוף את עושי הרע ולהציל יצורים חיים.

בו בזמן אנו מקווים שבמיוחד מעתה ואילך, יותר תלמידי פאלון דאפא יתחילו לרשום בפרוטרוט את התנסויותיהם בחיים ועל ההארה שהשיגו באמצעות מחשבות ופעולות נכונות. זאת לא על מנת להתפאר או להעלות ערכם של פרטים, אלא למען אימות הדאפא. יתר על כן, זה כך שמתרגלי פאלון דאפא ויצורים חיים הם ברי מזל לחיות בתקופת תיקון הפא ובכך יכולים ולהיות עדים לעוצמה ולמוסריות האדירה של פאלון דאפא. זה גם מפני שלנו, למתרגלי פאלון דאפא יש משימה: להשאיר מאחורינו תיעוד היסטורי המעיד על הפאר של הדאפא.

אדם המתנהג טוב הוא מתרגל המטפח את עצמו, אבל לרשום את מחשבותיך ופעולותיך הנכונות ולפרסם את הסיפור שלך באתרי מינג-הוי וקלירויסדום הוא להרחיק ולהשמיד את הרוע ולאמת את פאלון דאפא ליותר אנשים בעולם, לחזק את שדה האנרגיה של מחשבות נכונות אצל תלמידי דאפא, לזרז את השיפור של התקדמות תלמידי פאלון דאפא כגוף אחד וליצור עידן חדש של עשיית שלושת הדברים (three things) בצורה יותר רציונלית ויציבה. אנו מקווים שאתם, כל תלמידי פאלון דאפא בתוך ומחוץ לסין, במיוחד תלמידים מסין העממית, תשלחו את המאמרים שלכם. המאמרים לא חייבים להיות מתומצתים לחלוטין, כל עוד התוכן מסוגל להביע באמת נקודה אחת או שתיים. אנא סמנו את המאמרים שלכם עם כותרת: "בתשובה לקריאה למאמרים עם מחשבות נכונות ופעולות נכונות".

הא-שי