(Minghui.org)

בבוקרו של ה-11 באוגוסט העבירה עמותת הפאלון דאפא במלזיה תזכיר לוועדה המלזית לזכויות אדם, הקורא לשים לב להפליה הנמשכת נגד העמותה מאז ייסודה. הוועדה המלזית לזכויות האזרח "קול העם", והועדה לזכויות האדם - שניהם טענו שממשלת מלזיה אינה רשאית להפר את זכויות האדם של מתרגלי פאלון דאפא במטרה לשמר יחסים עם המשטר בסין.

זוהי הפעם השנייה שמתרגלים פונים לוועדה המלזית לזכויות האדם, מאחר והופר באופן רציני על ידי הממשלה חופש ההתאספות שלהם.


מתרגלים מלזים קוראים לוועדה המלזית לזכויות אדם, לשים לב להפרעות הנמשכות נגד פעילויות העמותה

במעמד העברת התזכיר, אמר צאי וויצ'יאנג, דובר המתרגלים במלזיה, שחופש ההתאספות של הפאלון גונג הופר שוב ושוב. למשל, בקשת המתרגלים להקמת העמותה נדחתה שלוש פעמים. המתרגלים הגישו אז בקשה למשרד לרישום להקים את עמותת הפאלון דאפא, ותהליך זה אף הוא נתקל בהפרעות רבות מאוד.

אחרי שנודע לו על ייסוד התאחדות הפאלון דאפא, סגן שר הפנים הזהיר מתרגלים על הפרעות אפשריות. מאוחר יותר, השגרירות הסינית ביקשה ללא הצדקה מהמשרד לרישום לבטל את עמותת הפאלון דאפא, והמתרגלים קיבלו מהמשרד לרישום מכתב הטוען שיש בידם הסמכות לבטל את העמותה בהתבסס על סעיף "ביטחון לאומי". ואז, בחודש מאי האחרון, המשרד לרישום תבע לדין את עמותת הפאלון דאפא במלזיה על "שש טעויות טכניות בתהליך הארגוני".

צאי אומר שיש להם מספיק סיבות להאמין שתביעה זו היא אחד מן המאמצים לחבל בעמותת הפאלון דאפא על מנת למנוע את ייסודה הרשמי.

ג'ן ליקנג, נציג "קול העם", אומר שהממשלה אינה צריכה לשים מדיניות חוץ מעל זכויות אדם, או להפר זכויות בסיסיות של קבוצה כלשהי רק מפני שמדינה זרה דורשת זאת, כך לא יתכן. הוא מאמין שממשלת מלזיה חייבת לעמוד איתן בעניין הפאלון גונג.

נציג הוועדה המלזית לזכויות האדם אמר שהוועדה תעקוב מקרוב אחר הפרות בנוגע לחופש המתרגלים להתאסף. הוא הוסיף שממשלת מלזיה אינה יכולה להפר את זכויות המתרגלים רק כדי לשמור על יחסים עם סין.