(Minghui.org)

ביום ראשון אחר-הצהריים ישבתי במרפסת לשלוח מחשבות נכונות חזקות.

אחרי שטיהרתי את עצמי וכשהתחלתי להשמיד את הרוע ראיתי אין ספור מתרגלים יושבים על פרחי לוטוס, משמידים את הרוע כשכף ידם בתנוחה אנכית במרחב חסר הגבולות. לכל מתרגל הייתה הילה סביב וכול גופם היה מכוסה בפאלונים מסתובבים המקרינים אור זהוב. באותו הזמן ראיתי גם בודהאות, טאואים ואלוהויות מרמות שונות יושבים בתנוחת לוטוס עם כשידיהם מבצעות את  תנוחות הידיים הנפלאות של פרח הלוטוס. זה היה יפה מאוד. מלכי הבודהאות מרמות שונות ישבו על כרכרות פרחי לוטוס כשהם מבצעים תנוחות ידיים שונות.

הדברים אותם הורה המאסטר למתרגלי הפאלון דאפא לעשות, כולם חשובים ונפלאים ואנו מתרגלי פאלון דאפא, צעירים וקשישים צריכים להקדיש תשומת לב לשליחת מחשבות נכונות חזקות ולעשות זאת היטב בכל פעם. אל לנו לאכזב את הציפייה של הישויות החיות ואת ההצלה של המאסטר שלנו.