(Minghui.org)

זה קרה בשנת 1993. המורה לימד את הפא בצ'יצי'הר. הוא היה בחברת מספר תלמידים כאשר ראה אשה מבוגרת נושאת נער כבן שתים-עשרה.

המורה הלך אליהם ושאל: "מה לא בסדר עם הילד?". האשה המבוגרת ענתה "הוא משותק". המורה אמר: "הורידי אותו", והאשה ענתה "הוא משותק!". המורה אמר שנית בנועם "אנא, הורידי אותו". האשה הורידה אותו.

המורה נגע בו והוא עמד. אנשים התקבצו מסביב והריעו: "הוא יכול לעמוד! הוא יכול לעמוד!", והאשה המבוגרת אמרה בהתרגשות "האין הוא בן-אלמוות? עלי להודות לו". כשהיא סבה להודות לו, המורה כבר הלך.

נכתב: 31 באוגוסט 2005.