(Minghui.org)

בבוקר ה-7 בספטמבר 2007, נערה בשנות ה-20 לחייה שמה פעמיה במהירות בדרכה לבית הספר היסודי התשיעי בג'י-הואה. משפחתה הענייה גרה באזור הכפרי בפאתי העיר ג'י-לין. לאחרונה הגיעה הנערה לג'י-לין להרוויח קצת לפרנסתה על-ידי איסוף ומכירת פריטים שהושלכו.

תלמיד אחד צעד לפניה עם אחד מהוריו כשראתה משהו נופל מתיקו. כאשר הגיעה לחפץ שנפל ראתה שזה סכום כסף. נערה זאת שמעה את על הפאלון גונג ממתרגל. היא הבינה שהפאלון גונג מדריך אנשים להיות טובים, ומהו היחס בין רווח והפסד. היא הרימה את הכסף ורצה אחר התלמיד. היא שאלה את ההורה "בנך איבד את זה? ההורה לא היה ידידותי במיוחד.

האמת היא שהנערה רצתה לשמור לעצמה את הכסף, אך חשבה, "פאלון גונג מלמד 'אמת-חמלה-סובלנות' - עלי לנהוג לפי עקרונות אלה. ולכן שאלה שוב "האם הכסף הזה נפל מתיקך?" ההורה של הילד פתח את התיק ושם לב ש-48 היואן שהיו בתיק ושעל התלמיד היה למסור אותם בביה"ס נעלמו. הנערה ספרה את הכסף שבידה, היו שם 48 יואן. וההורה אמר לנערה "תודה רבה לך!" והנערה ענתה, עליך להודות למתרגלי הפאלון גונג. הם לימדו אותי כיצד להיות אדם טוב.

בחברה הסינית של היום אנשים אומדים זה את זה במונחים של ממון. באיזו צורה נפלאה נהגה נערה זאת! יהיה עליה למצוא 480 קילו של כוסות למכירה כדי להרוויח 48 יואן.

"אמת-חמלה –סובלנות" חודרים עמוק ללבבות האנשים. אי אפשר להשוות את ההשפעה הנפלאה שיש ל"אמת-חמלה-סובלנות" על מוסר האנשים עם שום דבר אחר.