(Minghui.org)

ב-12 לאוגוסט מחוז יי-טונג בפרובינציית ג'י-לין התנסה בשיטפון בעוצמה שלא נראתה כבר כמאה שנים. באותו היום, מן השעה 5:00 אחה"צ ועד לשעה 9:00 בערב, ירדו ממטרים עזים. בתים רבים במחוז קרסו, ורבים עוד יותר הוצפו במים. שכניי בצפון ובמערב הינם מתרגלי פאלון דאפא, ולאלה מדרום וממזרח ישנה הבנה טובה של הדאפא. הבתים שלהם ניצלו, בעוד כל שאר הבתים של שכניי הוצפו במים.

השיטפון היה כל כך חמור, עד שאספקת החשמל והמים נפסקו לחלוטין ב-13 לאוגוסט. המשפחה שלי השתמשה ברזרבות המים ששמרנו, עד ל-18 באוגוסט. תכננתי להשיג מים איכשהו, כאשר אספקת המים לביתי חודשה. למרות שחברת המים הודיעה לנו, שאת המים לא ניתן לשתות, כיוון שהם מזוהמים, המים שהגיעו לביתי היו אפילו יותר בהירים מתמיד. לשכניי עדיין לא חודשה אספקת המים, או אם חודשה, המים היו בצבע צהוב. למרות שהמים ששתינו היו "בלתי ניתנים לשתייה" כפי שטענה חברת המים, לאף אחד ממשפחתי לא אונה רע. אפילו לאמי בת ה-88 לא היו תגובות או נזק.

כל המשפחה שלי ידעה, שכל זה קורה בגלל שאנחנו מתרגלים פאלון גונג והמאסטר מגן עלינו. אפילו אם רק אדם אחד במשפחה מתרגל, כל המשפחה נשכרת.

בנוסף, היה גם שיטפון במזרח מחוז יי-טונג, כשתחנת המשטרה במערב, משרד הביטחון הציבורי ובית המשפט ניזוקו בצורה הכי חמורה מן השיטפון, כשהמים הגיעו לגובה מותניו של אדם ברוב המקרים הקשים. בתחנת המשטרה במזרח, מכוניות המשטרה צללו במים עד לגג. הקצינים בתורנות, פונו בעזרת מנוף, אחרי שעלו בריצה לקומה השנייה.

מאז תחילת הרדיפה ב-20 ליולי 1999, שישה אנשים במחוז יי-טונג נשפטו בצורה בלתי חוקית ונשלחו למאסר. המבוגר ביניהם היה בן 73. רק במחוז הזה האחד, יותר ממאה מתרגלים נשפטו ונשלחו למחנות עבודה בכפייה, יותר מ-200 נכלאו במרכזי כליאה, יותר ממיליון נקנסו בעונשים כספיים, שלושה בני אדם מתו בצורה בלתי ישירה כתוצאה מן הרדיפה.

יש אנשים שיכולים לחשוב שהשיטפון קרה במקרה. למעשה, זו הייתה אזהרה, שמעשים מרושעים מביאים גמול קארמתי.