(Minghui.org)

ב-26 לספטמבר, עיתון הderStandard, אחד העיתונים המרכזיים המובילים של אוסטריה, פרסם דיווח מסוכנות החדשות של אוסטריה, על מתרגלי פאלון גונג הנרצחים בעבור קצירת איבריהם להשתלות.

הדיווח מצהיר שהוועדה לזכויות אדם באו"ם נתנה את תשומת הלב לבעיה של רצח וקצירת איברים ממתרגלים ע"י המק"ס. שליח מיוחד של האו"ם לענייני עינויים, האוסטרי מנפרד נאווק, יחקור בהאשמות החמורות.

המאמר מציג את הדו"ח של דיויד קילגור, מזכיר המדינה הקנדי לשעבר בנושא אסיה פסיפיק, ודיויד מטאס עורך דין בינלאומי בנושא זכויות האדם: "דיווח בהאשמות של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בסין". הדיווח נשלח הלאה לפקידי או"ם בכירים ומחלקות אחרות הכוללות כתבים מיוחדים בענייני עינויים, חופש דת ואמונה, מחנות עבודה בכפייה והיעלמויות לא רצוניות.

הדיווח מתייחס לדברי מר מטאס בג'נבה, שם אמר שתגובת ממשל המק"ס הייתה מאכזבת, היא לא הכחישה את האשמות והייתה מעליבה.

המאמר מציין בסיכום שמסחר באיברים הינו רווחי מאד בסין. ישנן דרישות מרובות לאיברים מטייוואן ומהונג קונג. עלות השתלת כליה היא -$62,000, כבד- $130,000, ריאה – $150,000 ולב- $160,000.