(Minghui.org)

מאת: מתרגל פאלון דאפא (פאלון גונג) ממקאו

ב-1 באוקטובר 2006, מתרגלי פאלון גונג ממקאו הגיעו לסביבות העיר התחתית, כדי להפיץ את 'תשעת הדיונים' [1] וחומרי הבהרת אמת נוספים על רדיפת הפאלון גונג. המתרגלים פרסמו גם את החדשות על 14 מיליון מתנערים מן המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) וארגוניה.

                                             אנשים קוראים את השלטים המבהירים את האמת

השלטים שהוצגו משכו תשומת לב רבה. אנשים רבים קיבלו מהמתרגלים גם עיתונים.

ב-57 השנים האחרונות המק"ס הרגה יותר מ-80 מיליון סינים. היא התחילה ברדיפה נגד הפאלון גונג ב-20 ביולי 1999. המתרגלים רצו לקדם את 'תשעת הדיונים', כדי שאנשים נוספים יכירו את טבעה המרושע של המק"ס. המתרגלים מקווים שעוד בני אדם יתעוררו ויעזבו את המפלגה, כדי להבטיח את עתידם.

מתרגלת הפאלון גונג גב' צ'ן סיפרה לכתב שסינים רבים קבלו העתקים של 'תשעת הדיונים', מה שמראה שרבים כבר יודעים על הספר הזה ורוצים לקרוא אותו. היא מאושרת שלאנשים אלה יהיה עתיד נהדר. [1] תשעת הדיונים : העיתון "אפוק טיימס" העולמי פרסם סדרת מאמרים מיוחדת, "תשעה דיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", החושפת לראשונה במלואה ובפרוטרוט את ההיסטוריה העקובה מדם של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית), את האמצעים השפלים בהם השתמשה לשימור כוחה, כולל דיכוי המסורת והתרבות הסינית בת 5000 השנה, כולל בחירת קבוצה או קבוצות מסוימות בכל תקופה שהיא סימנה כ"אויב מעמדי" ו"ליכדה" את העם סביבה במאבק כנגדו. הגרסה העברית http://www.epochtimes.co.il/9ping/ בעקבות פרסום "תשעת הדיונים" החלה תופעה של פרישה והתנערות מהמפלגה הקומוניסטית הסינית וארגוניה השונים, בקצב שהדהים את המשטר הקומוניסטי. נכון ל- 15 בנובמבר 2006, 15 מיליון סינים פרשו משורות המפלגה וארגוניה. סדרת מאמרים זו זכתה בפרס עיתונות בינלאומית של אגודת העיתונאים האסיו-אמריקאים (AAJA) ב- 18 באוגוסט 2005.